GIÁO XỨ LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

KNOXVILLE, TENNESSEE

Chào Mừng Đến Với Giáo Xứ Lòng Thương Xót Chúa

“Giáo Xứ Lòng Thương Xót Chúa là một Giáo Xứ Công Giáo trong Giáo Phận Knoxville luôn tôn thờ một Thiên Chúa, tuân theo Giáo Luật và Giáo Huấn của Giáo Hội Công Giáo, thực thi đức bác ái với tha nhân, loan báo và phổ biến rộng rãi Tin Mừng cho tất cả mọi người, duy trì những truyền thống tốt đẹp của Giáo Hội Việt Nam, bảo tồn, phát huy tinh thần văn hoá và ngôn ngữ dân tộc Việt, và không tham gia các đảng phái mà Giáo Hội không cho phép.” (Nội Quy Giáo Xứ, II:5-6).

Welcome to Divine Mercy Catholic Church

“The Divine Mercy Church is the personal Catholic Parish to serve Vietnamese community in the Diocese of Knoxville which always worships the Trinitarian God, follows Canon Law and Church teaching and practices charity towards others with the purpose to announce and propagate the Gospel to everyone, to maintain the beautiful traditions of the Vietnamese Church and to preserve and promote the Vietnamese culture and language.”

THÔNG BÁO

KINH NGỢI KHEN

Kể từ hôm nay, Giáo xứ sẽ cùng đọc Kinh Ngợi Khen sau khi rước lễ trong các thánh lễ để cùng với Mẹ Maria ngợi khen, cảm tạ và chúc tụng Chúa đã thương ban những hồng ân cho mọi phần tử trong Giáo xứ.
read more

LỊCH PHỤNG VỤ

Tuần 07/10 – 13/10

Chúa Nhật 27
Thường Niên Năm C

Thứ Hai

Lễ Đức Mẹ Mân Côi – Lễ Nhớ

Thứ Ba

Thường niên.

Thứ Tư

Th. Denis, gm và các bạn tủ đạo, Gioan Leônardi, lm

Thứ Năm

Thường niên.

Thứ Sáu

Th. Gioan 23, Gh

Thứ Bảy

Thường niên.

CHÚA NHẬT13/10/2019
Chúa Nhật 28 TN

GIỜ LỄ

Chúa Nhật
9:00 am
Thứ Bảy
6:00 pm
Thứ 2 – Thứ 6
8:00 am
Văn Phòng Giáo Xứ
9:00 am – 4:00 pm
Sinh Hoạt
Giáo Lý: 10:30 – 11:15 am
TNTT: 11:30 – 12:30 pm
Việt Ngữ: 12:45 – 1:30 am
Chầu Thánh Thể
Chúa nhật đầu tháng
8:30 AM
Giải Tội
Trước thánh lễ nửa tiếng.
Xức Dầu
Cha Xứ: 417-388-2416

ĐỊA CHỈ

Divine Mercy Catholic Church
10919 Carmichael Rd
Knoxville, TN 37932
865-454-8317