GIÁO XỨ LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

KNOXVILLE, TENNESSEE

Chào Mừng Đến Với Giáo Xứ Lòng Thương Xót Chúa

“Giáo Xứ Lòng Thương Xót Chúa là một Giáo Xứ Công Giáo trong Giáo Phận Knoxville luôn tôn thờ một Thiên Chúa, tuân theo Giáo Luật và Giáo Huấn của Giáo Hội Công Giáo, thực thi đức bác ái với tha nhân, loan báo và phổ biến rộng rãi Tin Mừng cho tất cả mọi người, duy trì những truyền thống tốt đẹp của Giáo Hội Việt Nam, bảo tồn, phát huy tinh thần văn hoá và ngôn ngữ dân tộc Việt, và không tham gia các đảng phái mà Giáo Hội không cho phép.” (Nội Quy Giáo Xứ, II:5-6).

Welcome to The Church of Divine Mercy

“The Church of Divine Mercy is the personal Catholic Parish to serve Vietnamese community in the Diocese of Knoxville which always worships the Trinitarian God, follows Canon Law and Church teaching and practices charity towards others with the purpose to announce and propagate the Gospel to everyone, to maintain the beautiful traditions of the Vietnamese Church and to preserve and promote the Vietnamese culture and language.”

THÔNG BÁO

Thánh Lễ Online (trực tiếp)

1. Thứ Hai – Thứ Bảy: 8:00 am.
2. Lễ Vọng Chúa Nhật: 6:00 pm.
3. Chúa Nhật: 8:30  & 10:00 am.

LỄ DÂNG TRONG TUẦN

Chúa Nhật 28/2/21 CHÚA NHẬT 2 MÙA CHA; St 22,l-2.9a.l0-13.15-18;Rm 8,31b-34 ; Mc 9,2-10.
Cầu bình an cho mọi phần tử trong Giáo Xứ.
Thứ Hai 1/3/21 Tuần 2 Mùa Chay; Đn 9,4b-10 ; Lc 6,36-38.
Thứ Ba 2/3/21 Tuần 2 Mùa Chay; Is 1,10.16-20 ; Mt 23,1-12.
LH. Phêrô Hoàng.
Thứ Tư 3/3/21 Tuần 2 Mùa Chay; biệt kính Thánh Giuse; Gr 18,18-20 ; Mt 20,17-28.
Thứ Năm 4/3/21; Tuần 2 Mùa Chay. Gr 17,5-10 ; Lc 16,19-31.
LH. Tôma Tứ.
Thứ Sáu 5/3/21 Tuần 2 Mùa Chay. Kiêng Thịt. St 37,3-4.12-13a. 17b-28 ; Mt 21,33-43.45-46.
Thứ Bảy 6/32/21 Tuần 2 Mùa Chay; Mk 7,14-15. 18-20 ; Lc 15,1-3.11-32.

8:00 am: LH. Giacôbê Nam; Phêrô Damianô Tịnh.

6:00 pm: CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY.

GIỜ LỄ

Chúa Nhật
8:30 am
10:00 am
Thứ Bảy
6:00 pm
Thứ 2 – Thứ 7
8:00 am
Văn Phòng Giáo Xứ
9:00 am – 4:00 pm
Sinh Hoạt
Giáo Lý: 10:30 – 11:15 am
TNTT: 11:30 – 12:30 pm
Việt Ngữ: 12:45 – 1:30 am
Chầu Thánh Thể
Chúa nhật đầu tháng
8:30 AM
Giải Tội
Thứ Bảy từ 4:00 – 5:00 pm.
Xức Dầu
Cha Xứ

ĐỊA CHỈ

Church of Divine Mercy
10919 Carmichael Rd
Knoxville, TN 37932
865-454-8317