Welcome

Our Divine Mercy Catholic Church is proud to be a part of the Knoxville community and prides itself on bringing the word of God and the Catholic faith to the Vietnamese and people around.

As part of the Diocese of Knoxville, our Divine Mercy Catholic Church is home to 100 families and continually growing.

 

CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG VỤ TUẦN THÁNH – 25/03-01/04

Chúa Nhật Lễ Lá (25/03): 02 Thánh Lễ như bình thường.

Thứ 4: Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giêsu: 8:00PM

Thứ 5: Lễ Tiệc Ly: 9:00PM

Thứ 6: Ngắm Đàng Thánh Giá + Dâng Hạt + Tưởng Niệm Chúa Chịu Chết: 8:00PM

Thứ 7: Đại Lễ Vọng Phục Sinh: 9:00PM

Chúa Nhật: Đại Lễ Phục Sinh: Thánh Lễ lúc 11:00AM

CHƯƠNG TRÌNH CHÚA NHẬT 08/04: ĐẠI LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT – BỔN MẠNG GIÁO XỨ:

9:30AM: Rước trọng thể Tôn Vinh Lòng Chúa Thương Xót

10:00AM: Thánh Lễ Trọng Thể Kính Lòng Chúa Thương Xót

6:00PM: Chầu Thánh Thể

6:30PM: Tiệc Liên Hoan mừng Bổn Mạng Giáo xứ

Copyright © 2018 Church of Divine Mercy. All rights reserved.