CÁC BÀI ĐỌC 10/11/ 2019

BÀI ĐỌC I: 2 Mcb 7, 1-2. 9-14 Trích sách Macabê quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, có bảy anh em bị bắt làm một vớimẹ mình, và bị vua cho đánh bằng roi da và roi gân bò,bắt ép ăn thịt heo mà lề luật đã cấm. Nhưng người anhcả của chúng tâu vua rằng: “Bệ hạ còn...

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ 2020 – 2023

Sau hai tháng để cho mọi người được phép ứng cử và để cử các thành viên vào Hội Đồng Mục Vụ nhiệm kỳ 2020 – 2023, Giáo Xứ đã không nhận được một đơn ứng cử và chỉ nhận lại được 24 đơn đề cử sau khi đã gửi 109 thư đơn đề cử đến cho các gia đình. Trong số 8 người được...

KINH VỰC SÂU

Tháng 11 là tháng mà Giáo Hội dành riêng để cầu nguyện cho các linh hồn trong luyện ngục. Giáo Xứ sẽ đọc một Kinh Vực Sâu sau các Thánh Lễ để cầu nguyện cách riêng cho linh hồn trong luyện ngục sớm được Chúa thương đưa vào Thiên...

Chúa Nhật Tuần XXXI Mùa Thường Niên Năm C

BÀI ĐỌC I: Kn 11, 23 – 12, 2 (Hl 11, 22 – 12, 1) “Chúa thương xót mọi loài, vì Chúa yêu thương mọi tạo vật”. Trích sách Khôn Ngoan. Lạy Chúa, trước mặt Chúa, cả vũ trụ ví như hạt gạo trên đĩa cân, và như hạt sương sa trên mặt đất trước lúc rạng...

QUYÊN TIỀN LẦN HAI

Chúa Nhật 03/11/2019 sẽ có quyên tiền lần thứ hai trợ giúp cho Tổng Giáo Phận Binh Lực Quốc Gia Hoa Kỳ (Archdiocese for the Military Services). Xin quí vị rộng tay giúp...