Chúa Nhật Tuần XXIV Mùa Thường Niên Năm C

BÀI ĐỌC I: Xh 32, 7-11. 13-14 “Chúa đã nguôi cơn giận, không thực hiện điều dữ mà Người đe doạ phạt dân Người”. Trích sách Xuất Hành. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Môsê rằng: “Ngươi hãy đi xuống; dân mà ngươi dẫn ra khỏi đất Ai-cập đã phạm tội....

Chúc Mừng Các Em Thêm Sức

Giáo Xứ hân hoan chúc mừng 29 em được hân hạnh lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức: Maria Nguyễn Trâm Hoàng Anh Isave Nguyễn Ngọc Trâm Britney Lucia Ha Cindy Anna Nguyễn Phuong Dung Peter Bạch Khanh Duy Maria Nguyễn Trúc Emily Joseph Nguyễn Van Francis Maria Nguyễn Grace Giuse...

Học Hội Thường Niên Linh Mục Đồng Công

Các linh mục Dòng Đồng Công sẽ có các ngày hội họp linh mục thường niên. Cha xứ sẽ đi Carthage, Missouri ngay sau thánh lễ Chúa Nhật 22/09/2019 và sẽ trở lại giáo xứ vào Thứ Bảy 28/09/2019. Do đó, từ Thứ Hai cho đến Thứ Bảy, giáo xứ sẽ không có thánh...

Lãnh Nhận Bí Tích Thêm Sức

Đức Giám Mục Richard F. Stika sẽ cử hành Thánh Lễ ban Bí Tích Thêm Sức cho các em vào Chúa Nhật 15/09/2019 lúc 10:00 am. Xưng tội và tập lễ nghi vào tối Thứ Sáu 13/09/2019 lúc 7:00 pm. Tất cả các em sẽ lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức và người đỡ đầu phải có mặt đúng...