Chúa Nhật tuần tới 2/2/2020 là ngày Giáo Phận Knoxville dành riêng để khởi động chiến dịch Đóng Góp Gây Quỹ Đức Cha 2020 với chủ đề “Niền Vui Nhân Chứng”. Xin các gia trưởng nhớ mang theo là thư Đức Giám Mục Stika và Giáo Phận đã gửi cho các gia đình để cùng nhau làm bản cam kết đóng góp trợ giúp cho Giáo Phận.