BÀI ĐỌC I: Is 2, 1-5
Trích sách Tiên tri Isaia.
Điềm Isaia con trai của Amos đã thấy về Giuđa và
Giêrusalem. Điềm sẽ xảy ra trong những ngày sau hết,
là núi của nhà Chúa được xây đắp trên đỉnh các núi, và
núi ấy sẽ cao hơn các đồi, và các dân nước sẽ đổ về đó.
Nhiều dân tộc sẽ đến và nói rằng: “Hãy đến, chúng ta
hãy lên núi Chúa và lên nhà Thiên Chúa của Giacóp.
Người sẽ dạy chúng ta đường lối của Người, và chúng
ta sẽ đi theo ý định của Người”; vì luật pháp sẽ ban ra
từ Sion, và lời Chúa sẽ phát ra từ Giêrusalem. Người sẽ
xét xử các dân ngoại và khiển trách nhiều dân tộc. Họ
sẽ lấy gươm mà rèn nên lưỡi cày, lấy giáo rèn nên lưỡi
liềm. Nước này không còn tuốt gươm ra đánh nước kia
nữa; người ta cũng sẽ không còn thao luyện để chiến
đấu nữa. Hỡi nhà Giacóp, hãy đến, và chúng ta hãy
bước đi trong ánh sáng của Chúa. Đó là lời Chúa.

BÀI ĐỌC II: Rm 13, 11-14
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.
Anh em thân mến, biết rằng thời này là lúc chúng ta
phải thức dậy. Vì giờ đây, phần rỗi chúng ta gần đến,
hơn lúc chúng ta mới tin đạo. Đêm sắp tàn, ngày gần
đến. Chúng ta hãy từ bỏ những hành vi ám muội và
mang khí giới ánh sáng. Chúng ta hãy đi đứng đàng
hoàng như giữa ban ngày, không ăn uống say sưa,
không chơi bời dâm đãng, không tranh chấp ganh tị.
Nhưng hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô, và chớ lo lắng
thoả mãn những dục vọng xác thịt. Đó là lời Chúa.

PHÚC ÂM: Mt 24, 37-44
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mathêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Trong
thời ông Noe xảy ra thế nào, thì lúc Con Người đến
cũng như vậy. Cũng như trong những ngày trước đại
hồng thuỷ, người ta ăn uống, dựng vợ gả chồng, mãi
đến chính ngày ông Noe vào tàu mà người ta cũng
không ngờ, thình lình đại hồng thuỷ đến và cuốn đi tất
cả, thì khi Con Người đến, cũng sẽ xảy ra như vậy. Khi
ấy sẽ có hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, một
người được tiếp nhận, một người bị bỏ rơi. Và có hai
người đàn bà đang xay bột, một người được tiếp nhận,
còn người kia bị bỏ rơi. Vậy hãy tỉnh thức, vì không
biết giờ nào Chúa các con sẽ đến. “Nhưng các con phải
biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến,
hẳn ông ta sẽ canh phòng, không để cho đào ngạch
khoét vách nhà mình. Vậy các con cũng phải sẵn sàng,
vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến”. Đó là lời
Chúa