BÀI ĐỌC Dcr 9, 9-10
Trích sách Tiên tri Dacaria.
Đây Chúa phán: “Hỡi thiếu nữ Sion, hãy nhảy mừng;
hỡi thiếu nữ Giêrusalem, hãy reo mừng! Này vua ngươi đến
với ngươi. Người là Đấng công chính và là Đấng cứu độ;
Người khiêm tốn ngồi trên lừa con, con của lừa mẹ. Người
đã loại bỏ các chiến xa khỏi Ephraim, và ngựa khỏi
Giêrusalem. Cung tên chiến trận sẽ được phá huỷ. Người sẽ
công bố hoà bình cho các dân tộc. Quyền bính của Người sẽ
bành trướng từ biển này đến biển nọ, từ sông cái đến tận
cùng trái đất”.
Đó là lời Chúa.

BÀI ĐỌC II: Rm 8, 9. 11-13
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.
Anh em thân mến, anh em không sống theo xác thịt,
nhưng sống theo tinh thần, nếu thật sự Thánh Thần Chúa ở
trong anh em. Nếu ai không có Thánh Thần của Đức Kitô,
thì kẻ ấy không thuộc về Người. Và nếu Thánh Thần của
Đấng đã làm cho Đức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại ở
trong anh em, thì Đấng đã làm cho Đức Kitô từ cõi chết
sống lại, cũng cho xác phàm hay chết của anh em được
sống, nhờ Thánh Thần Người ngự trong anh em.
Anh em thân mến, chúng ta không phải là những kẻ mắc nợ
xác thịt, để chúng ta sống theo xác thịt. Vì chưng, nếu anh
em đã sống theo xác thịt, anh em sẽ phải chết; nhưng nếu
nhờ Thần Trí mà anh em đã giết được các hành động (xấu
xa của) thân xác, thì anh em sẽ được sống.
Đó là lời Chúa.

PHÚC ÂM: Mt 11, 25-30
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: “Lạy Cha là
Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không
cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều
ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha,
vì ý Cha muốn như vậy. – Mọi sự đã được Cha Ta trao phó
cho Ta. Và không ai biết Con, trừ ra Cha. Và cũng không ai
biết Cha, trừ ra Con và kẻ Con muốn mạc khải cho.
“Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh
nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy
ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm
nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình
an. Vì ách của Ta thì êm ái, và gánh của Ta thì nhẹ nhàng”.
Đó là lời Chúa.