BÀI ĐỌC Xh 34, 4b-6. 8-9
Trích sách Xuất Hành.
Ngày ấy, từ sáng sớm, Môsê chỗi dậy và lên núi Sinai,
như Chúa đã truyền dạy cho ông, ông mang theo hai bia đá.
Khi Thiên Chúa ngự trên đám mây, Môsê đứng trước mặt
Chúa và kêu cầu danh Chúa.
Chúa đi qua trước mặt ông và hô: “Đức Chúa! Đức
Chúa! Thiên Chúa thương xót và từ nhân, bao dung, đầy
nhân nghĩa và tín thành”. Môsê vội vã sấp mình xuống đất
thờ lạy và thưa rằng: “Lạy Chúa, nếu con có ơn nghĩa trước
nhan thánh Chúa, thì xin Chúa hãy đi cùng với chúng con,
(vì dân này là dân cứng đầu), xin xoá mọi gian ác và tội lỗi
chúng con, xin nhận chúng con làm cơ nghiệp của Chúa”.
Đó là lời Chúa.

BÀI ĐỌC II: 2 Cr 13, 11-13
Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín
hữu Côrintô.
Anh em thân mến, anh em hãy vui lên, hãy nên
trọn lành, hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất
trí, và hoà thuận với nhau, thì Thiên Chúa, nguồn sự
bình an và tình yêu, sẽ ở với anh em. Anh em hãy chào
nhau bằng cái hôn thánh thiện. Tất cả các thánh ở đây
gởi lời chào anh em. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu
Kitô, Chúa chúng ta, và tình yêu của Chúa Cha, và ơn
thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh em.
Amen. Đó là lời Chúa.

PHÚC ÂM: Ga 3, 16-18
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: “Thiên
Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người
để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải
hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa
không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế
gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được
cứu độ. Ai tin Người Con ấy, thì không bị luận phạt.
Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào
danh Con Một Thiên Chúa”. Đó là lời Chúa.