BÀI ĐỌC I: Is 58, 7-10

Trích sách Tiên tri Isaia.
Này đây Chúa phán: Hãy chia bánh của ngươi cho
kẻ đói, hãy tiếp nhận vào nhà ngươi những kẻ bất hạnh
không nhà ở; nếu ngươi gặp một người trần truồng,
hãy cho họ mặc đồ vào, và đừng khinh bỉ xác thịt của
ngươi. Như thế, sự sáng của ngươi tỏ rạng như hừng
đông, các vết thương của ngươi sẽ lành nhanh chóng;
công lý của ngươi sẽ đi trước mặt ngươi, vinh quang
của Chúa sẽ hậu thuẫn cho ngươi. Như thế, ngươi gọi,
Chúa sẽ trả lời; ngươi la lên, Chúa sẽ phán: Này Ta
đây. Nếu ngươi loại bỏ khỏi ngươi xiềng xích, cử chỉ
hăm doạ, lời nói xấu xa, khi ngươi hy sinh cho người
đói rách, và làm cho những người đau khổ được vui
thích, thì ánh sáng của ngươi sẽ bừng lên trong bóng
tối, và bóng tối sẽ trở thành như giữa ban ngày.
Đó là lời Chúa.

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 2, 1-5

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi
tín hữu Côrintô.
Anh em thân mến, phần tôi, khi tôi đến với anh em,
tôi không đến với uy thế của tài hùng biện hoặc của sự
khôn ngoan; tôi đến công bố bằng chứng của Thiên
Chúa. Thật vậy, tôi không cho là tôi biết điều gì khác
giữa anh em, ngoài Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh.
Phần tôi, chính trong sự yếu hèn, sợ hãi và run rẩy mà
tôi đã đến với anh em; lời tôi nói và việc tôi rao giảng
không dựa vào những lời quyến rũ của sự khôn ngoan
loài người, nhưng dựa vào sự giãi bày của thần trí và
quyền năng, để đức tin của anh em không dựa vào sự
khôn ngoan loài người, nhưng dựa vào quyền năng của
Thiên Chúa.
Đó là lời Chúa.

PHÚC ÂM: Mt 5, 13-16

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mathêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng:
Các con là muối đất. Nếu muối đã lạt, người ta biết
lấy gì mà ướp cho mặn lại? Muối đó không còn sử
dụng vào việc chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người
ta chà đạp lên nó.
Các con là sự sáng thế gian. Một thành phố xây
dựng trên núi, không thể che giấu được. Và người ta
cũng không thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt
nó trên giá đèn, hầu soi sáng cho mọi người trong nhà.
Sự sáng của các con cũng phải chiếu giãi ra trước mặt
thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con
mà ngợi khen Cha các con trên trời..
Đó là lời Chúa.