BÀI ĐỌC I: Is 7, 10-14
Trích sách Tiên tri Isaia.
Ngày ấy, Chúa phán bảo vua Achaz rằng: “Hãy xin
Thiên Chúa, Chúa ngươi, một dấu ở dưới lòng đất
hay ở trên trời cao!” Nhưng vua Achaz thưa: “Tôi
sẽ không xin, vì tôi không dám thử thách Chúa”.
Và Isaia nói: “Vậy hãy nghe đây, hỡi nhà Đavít,
làm phiền lòng người ta chưa đủ ư, mà còn muốn
làm phiền lòng Thiên Chúa nữa? Vì thế, chính
Chúa sẽ cho các ngươi một dấu: này đây một trinh
nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai, và tên con trẻ
sẽ gọi là Emmanuel, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-
chúng-ta”.
Đó là lời Chúa.

BÀI ĐỌC II: Rm 1, 1-7
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu
Rôma.
Phaolô, tôi tớ Chúa Giêsu Kitô, đã được kêu gọi
làm Tông đồ và đã được tuyển chọn để rao giảng
tin mừng Thiên Chúa. Tin mừng ấy Thiên Chúa đã
hứa trước bằng lời các tiên tri trong Kinh Thánh về
Con của Người; Người đã sinh ra theo huyết nhục
bởi dòng dõi Đavít, đã được tiền định là Con Thiên
Chúa quyền năng theo Thánh Thần, đã sống lại từ
cõi chết. Đó chính là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng
ta, nhờ Người, chúng tôi đã nhận ân sủng và chức
vụ tông đồ, để nhân danh Người, chúng tôi quy
phục mọi dân tộc về Đức Tin, trong đó có cả anh
em là những người mà Chúa Giêsu đã kêu gọi.
Tôi chúc tất cả mọi người trong thành Rôma được
Thiên Chúa yêu mến và kêu gọi nên thánh, được ân
sủng và bình an của Thiên Chúa là Cha chúng ta,
và của Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng ta.
Đó là lời Chúa.

PHÚC ÂM: Mt 1, 18-24
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mathêu.

Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ
Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về
chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa
Thánh Thần. Giuse, bạn của bà, là người công
chính, không muốn tố cáo bà, định tâm lìa bỏ bà
cách kín đáo.
Nhưng đang khi định tâm như vậy thì thiên thần
Chúa hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo:
“Hỡi Giuse, con vua Đavít, đừng ngại nhận Maria
về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi
phép Chúa Thánh Thần: bà sẽ hạ sinh một con trai
mà ông sẽ đặt tên là Giêsu: vì chính Người sẽ cứu
dân mình khỏi tội”.
Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn
lời Chúa dùng miệng Tiên tri phán xưa rằng: “Này
đây một trinh nữ sẽ mang thai và hạ sinh một con
trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa
là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”.
Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời thiên thần
Chúa truyền: ông tiếp nhận bạn mình, nhưng không
ăn ở với nhau cho đến khi Maria sinh con trai đầu
lòng, thì Giuse đặt tên con trẻ là Giêsu.
Đó là lời Chúa