BÀI ĐỌC 1: Is 55, 1-3
Trích sách Tiên tri Isaia.
Đây Chúa phán: “Hỡi tất cả những ai khát nước, hãy
đến uống nước; hỡi kẻ không tiền bạc, hãy đến mua lúa mà
ăn; hãy đến mà mua rượu và sữa, không cần trả tiền, không
cần đổi chác gì. Tại sao các ngươi không dùng tiền mà mua
bánh, sao không dùng tiền lương mà mua đồ nuôi thân? Vậy
hãy lắng tai nghe, hãy đến ăn đồ bổ, và các ngươi sẽ được
thưởng thức món ăn mỹ vị. Hãy lắng tai và đến cùng Ta,
hãy nghe, thì các ngươi sẽ được sống; Ta sẽ ký kết với các
ngươi một giao ước vĩnh cửu, đó là những hồng ân đã hứa
cho Đavít”.
Đó là lời Chúa.

BÀI ĐỌC II: Rm 8, 35. 37-39
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.
Anh em thân mến, ai sẽ tách biệt chúng ta ra khỏi lòng
yêu mến của Đức Kitô được? Hay là gian truân, buồn sầu,
đói khát, trần truồng, nguy hiểm, bắt bớ, gươm giáo sao?
Nhưng chúng ta vượt thắng được trong tất cả những sự
ấy, vì Đấng đã yêu thương chúng ta. Tôi chắc chắn rằng dù
sự chết hay sự sống, dù thiên thần hay các bậc quyền quý,
tài sức, dù những sự hiện tại hay tương lai, hoặc sức mạnh,
dù cao hay sâu, dù tạo vật nào khác, cũng không có thể tách
biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa, trong
Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.
Đó là lời Chúa.

PHÚC ÂM: Mt 14, 13-21
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì
Người rời bỏ nơi đó, xuống thuyền đi đến nơi hoang địa
vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ
theo Người. Ra khỏi thuyền, Người thấy dân chúng đông
đảo, thì thương xót họ, và chữa những người bệnh tật trong
họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa Người rằng: “Đây là
nơi hoang địa, mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân
chúng, để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn”. Nhưng
Chúa Giêsu nói với các ông rằng: “Họ chẳng cần phải đi,
các con hãy cho họ ăn”. Các ông thưa lại rằng: “Ở đây
chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá”. Người bảo
các ông rằng: “Hãy đem lại cho Thầy”. Khi Người đã truyền
cho dân chúng ngồi trên cỏ, Người cầm lấy năm chiếc bánh
và hai con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra
và trao cho các môn đệ, các ông này phân phát cho dân
chúng. Mọi người đều ăn no. Và người ta thu lượm được
mười hai thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là
năm ngàn người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ.
Đó là lời Chúa.