BÀI ĐỌC I: Hc 3, 3-7. 14-17a

Trích sách Huấn Ca.
Thiên Chúa suy tôn người cha trong con cái; quyền lợi
bà mẹ, Người củng cố trên đoàn con. Ai yêu mến cha mình,
thì đền bù tội lỗi; ai thảo kính mẹ mình, thì như người thu
được một kho tàng. Ai thảo kính cha mình, sẽ được vui
mừng trong con cái, khi cầu xin, người ấy sẽ được nhậm lời.
Ai thảo kính cha mình, sẽ được sống lâu dài. Ai vâng lời cha,
sẽ làm vui lòng mẹ.
Hỡi kẻ làm con, hãy gánh lấy tuổi già cha ngươi, chớ
làm phiền lòng người khi người còn sống. Nếu tinh thần
người sa sút, thì hãy rộng lượng, ngươi là kẻ trai tráng, chớ
đành khinh dể người. Vì của dâng cho cha, sẽ không rơi vào
quên lãng. Của biếu cho mẹ, sẽ đền bù tội lỗi, và xây dựng
đức công chính của ngươi. Đó là lời Chúa.

BÀI ĐỌC II: Cl 3, 12-21

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Côlôsê.
Anh em thân mến, như những người được chọn của
Thiên Chúa, những người thánh thiện và được yêu thương,
anh em hãy mặc lấy những tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm
cung, ôn hoà, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau, và hãy tha thứ
cho nhau nếu người này có chuyện phải oán trách người kia.
Như Chúa đã tha thứ cho anh em, anh em cũng hãy tha thứ
cho nhau. Và trên hết mọi sự, anh em hãy có đức yêu
thương, đó là dây ràng buộc điều toàn thiện. Nguyện cho
bình an của Chúa Kitô làm chủ trong lòng anh em, sự bình
an mà anh em đã được kêu gọi tới để làm nên một thân thể.
Anh em hãy cảm tạ Thiên Chúa. Nguyện cho lời Chúa Kitô
cư ngụ dồi dào trong anh em. Với tất cả sự khôn ngoan, anh
em hãy học hỏi và nhủ bảo lẫn nhau. Hãy dùng những bài
thánh vịnh, thánh thi và thánh ca của Thần khí, cùng với
lòng tri ân, để hát mừng Thiên Chúa trong lòng anh em. Và
tất cả những gì anh em làm, trong lời nói cũng như trong
hành động, tất cả mọi chuyện, anh em hãy làm vì danh Chúa
Giêsu Kitô, nhờ Người mà tạ ơn Thiên Chúa Cha.
Hỡi các bà vợ, hãy phục tùng chồng trong Chúa cho phải
phép. Hỡi những người chồng, hãy yêu thương vợ mình,
đừng đay nghiến nó. Hỡi những người con, hãy vâng lời cha
mẹ trong mọi sự, vì đó là đẹp lòng Chúa. Hỡi những người
cha, đừng nổi cơn phẫn nộ với con cái, kẻo chúng nên nhát
đảm sợ sệt. Đó là lời Chúa.

PHÚC ÂM: Mt 2, 13-15. 19-23
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mathêu.
Khi các đạo sĩ đã đi rồi, thiên thần Chúa hiện ra với ông
Giuse trong lúc ngủ và bảo ông: “Hãy thức dậy, đem Hài Nhi
và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và ở đó cho tới khi tôi báo lại
ông, vì Hêrôđê sắp sửa tìm kiếm Hài Nhi để sát hại Người”.
Ông thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người lên đường trốn
sang Ai-cập đang lúc ban đêm. Ông ở lại đó cho tới khi
Hêrôđê băng hà, hầu làm cho trọn điều Chúa dùng miệng
tiên tri mà phán rằng: “Ta gọi con Ta ra khỏi Ai-cập”.
Bấy giờ Hêrôđê thấy mình bị các đạo sĩ đánh lừa, nên
nổi cơn thịnh nộ và sai quân đi giết tất cả con trẻ ở Bêlem và
vùng phụ cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo thời gian vua
đã cặn kẽ hỏi các đạo sĩ. Thế là ứng nghiệm lời tiên tri

Giêrêmia đã nói: Tại Rama, người ta nghe những tiếng khóc
than nức nở, đó là tiếng bà Rakhel than khóc con mình, bà
không chịu cho người ta an ủi bà, vì các con bà không còn
nữa.
Khi Hêrôđê băng hà, thì đây thiên thần Chúa hiện ra
cùng Giuse trong giấc mơ bên Ai-cập và bảo: “Hãy chỗi dậy,
đem Con Trẻ và mẹ Người về đất Israel, vì những kẻ tìm hại
mạng sống Người đã chết”. Ông liền chỗi dậy, đem Con Trẻ
và mẹ Người về đất Israel. Nhưng nghe rằng Arkhêlao làm
vua xứ Giuđa thay cho Hêrôđê là cha mình, thì Giuse sợ
không dám về đó. Được báo trong giấc mộng, ông lánh sang
địa phận xứ Galilêa, và lập cư trong thành gọi là Nadarét, để
ứng nghiệm lời đã phán qua các tiên tri rằng: “Người sẽ
được gọi là Nadarêô”. Đó là lời Chúa