BÀI ĐỌC I: Is 60, 1-6

Trích sách Tiên tri Isaia.
Hãy đứng lên, hãy toả sáng ra, hỡi Giêrusalem! Vì sự
sáng của ngươi đã tới, vì vinh quang của Chúa đã bừng dậy
trên mình ngươi.
Kìa tối tăm đang bao bọc địa cầu, vì u minh phủ kín các
dân, nhưng trên mình ngươi Chúa đang đứng dậy, vì vinh
quang của Ngài xuất hiện trên mình ngươi. Chư dân sẽ lần
bước tìm về sự sáng của ngươi, và các vua hướng về ánh bình
minh của ngươi.
Hãy ngước mắt lên chung quanh, và hãy nhìn coi: tất cả
những người đó đang tập họp, đang tìm đến với ngươi; các
con trai của ngươi tự đàng xa đi tới, và các con gái ngươi
đứng dậy từ khắp bên hông.
Bấy giờ ngươi sẽ nhìn coi, và ngươi trở nên rực rỡ, tim
ngươi sẽ rạo rực và sẽ phồng lên. Bởi vì những kho tàng bể
khơi tuôn đến với ngươi, nguồn phú túc của chư dân sẽ tới tay
ngươi. Những con lạc đà tràn ngập vây phủ lấy ngươi, những
lạc đà một bướu tự xứ Mađian và Epha; tất cả những ai từ
Saba đi tới, đem theo vàng và nhũ hương, và họ sẽ tuyên rao
lời ca ngợi Chúa. 
Đó là lời Chúa.

BÀI ĐỌC II: Ep 3, 2-3a. 5-6

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Êphêsô.
Anh em thân mến, (chắc) anh em đã nghe biết rằng:
Thiên Chúa đã ban cho tôi việc phân phát ân sủng cho anh
em, là theo ơn mạc khải cho tôi biết, tôi đã được thấu hiểu
mầu nhiệm mà con cái loài người các thế hệ khác không được
biết, nhưng nay đã mạc khải cho các thánh Tông đồ của
Người, và cho các vị Tiên tri, nhờ Thánh Thần. Và nhờ Tin
Mừng, các dân ngoại được nên đồng thừa tự, đồng một thân
thể và đồng thông phần với lời hứa của Người trong Chúa
Giêsu Kitô.
Đó là lời Chúa.

PHÚC ÂM: Mt 2, 1-12

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mathêu.
Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, trong
đời vua Hêrôđê, có mấy nhà đạo sĩ từ Đông phương tìm đến
Giê-rusalem. Các ông nói: “Vua người Do-thái mới sinh ra
hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người
ở Đông phương, và chúng tôi đến để triều bái Người”. Nghe
nói thế, vua Hêrôđê bối rối, và tất cả Giêrusalem cùng với
nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ
trong dân, và hỏi họ cho biết nơi mà Đức Kitô sinh hạ. Họ tâu
nhà vua rằng: “Tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, vì đó là lời do
Đấng Tiên tri đã chép: Cả ngươi nữa, hỡi Bêlem, đất Giuđa,
không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của
Giuđa, vì tự nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, Người đó sẽ
chăn nuôi Israel dân tộc của Ta”.
Bấy giờ Hêrôđê ngầm triệu tập mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ
hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã phái họ
đi Bêlem và dặn rằng: “Các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về
Hài Nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại cho Trẫm, để cả
Trẫm cũng đến triều bái Người”. Nghe nhà vua nói, họ lên
đường. Và kìa ngôi sao họ xem thấy ở Đông phương, lại đi
trước họ, mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ Hài Nhi ở. Lúc
nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Và khi tiến vào nhà,
họ đã gặp thấy Hài Nhi và Bà Maria Mẹ Người, và họ đã quỳ
gối xuống sụp lạy Người. Rồi, mở kho tàng ra, họ đã dâng
tiến Người lễ vật: vàng, nhũ hương và mộc dược. Và khi
nhận được lời mộng báo đừng trở lại với Hêrôđê, họ đã qua
đường khác trở về xứ sở mình.
Đó là lời Chúa