BÀI ĐỌC 1: 1 V 19, 9a. 11-13a
Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.
Trong những ngày ấy, khi Êlia đã lên núi Horeb của
Thiên Chúa, ông trú ẩn trong một cái hang… Có lời Chúa
phán cùng ông rằng: “Hãy ra đứng trên núi trước tôn nhan
Chúa”. Bỗng Chúa đi qua; có một cơn gió mạnh xé núi non
và nghiền nát đá trước mặt Chúa; nhưng Chúa không ở
trong gió bão. Sau trận gió bão thì đất động; Chúa cũng
không ở trong cơn động đất. Sau cơn động đất thì có lửa;
nhưng Chúa cũng không ở trong lửa. Sau lửa thì có tiếng
gió hiu hiu. Vừa nghe thấy, Êlia liền lấy áo choàng che mặt
lại, đi ra đứng ở cửa hang.
Đó là lời Chúa.

BÀI ĐỌC II: Rm Rm 9, 1-5
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.
Anh em thân mến, tôi xin nói thật trong Đức Kitô, tôi
không nói dối: lương tâm tôi làm chứng cho tôi trong Thánh
Thần: là tôi buồn phiền quá đỗi, lòng tôi hằng đau đớn luôn.
Chính tôi đã ao ước được loại khỏi Đức Kitô vì phần ích
anh em của tôi, là những thân nhân của tôi về phần xác. Họ
đều là người Israel, họ được quyền làm nghĩa tử, được vinh
quang, giao ước, lề luật, việc phượng tự và lời hứa: các tổ
phụ cũng là của họ, và bởi các đấng ấy mà Đức Kitô sinh ra
phần xác, Người là Thiên Chúa trên hết mọi sự, đáng chúc
tụng muôn đời.Amen.
Đó là lời Chúa.

PHÚC ÂM: Mt 14, 22-33
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu giục môn
đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước, trong lúc
Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi
cầu nguyện một mình. Đến chiều, Người vẫn ở đó một
mình. Còn thuyền thì đã ra giữa biển, bị sóng đánh chập
chờn vì ngược gió. Canh tư đêm tối, Người đi trên mặt biển
mà đến với các ông. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông
hoảng hồn mà nói rằng: “Ma kìa!”, và các ông sợ hãi kêu la
lớn tiếng. Lập tức, Chúa Giêsu nói với các ông rằng: “Hãy
yên tâm. Thầy đây, đừng sợ!” Phêrô thưa lại rằng: “Lạy
Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt
nước mà đến cùng Thầy”. Chúa phán: “Hãy đến!” Phêrô
xuống khỏi thuyền, bước đi trên mặt nước mà đến cùng
Chúa Giêsu. Khi thấy gió mạnh, ông sợ hãi và sắp chìm
xuống nên la lên rằng: “Lạy Thầy, xin cứu con!” Lập tức,
Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông mà nói: “Người hèn tin, tại
sao mà nghi ngờ?” Khi cả hai đã lên thuyền thì gió liền yên
lặng. Những người ở trong thuyền đến lạy Người mà rằng:
“Thật, Thầy là Con Thiên Chúa”.
Đó là lời Chúa.