CÁC BÀI ĐỌC 26/07/2020

BÀI ĐỌC 1 V 3, 5. 7-12 Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.Trong những ngày ấy, tại Gabaon, ban đêm, Chúa hiệnra cùng Salomon trong giấc mộng và phán rằng: “Ngươimuốn gì thì hãy xin, Ta sẽ ban cho ngươi”. Salomon thưa:”Lạy Chúa là Thiên Chúa, Chúa...

CÁC BÀI ĐỌC 12/07/2020

BÀI ĐỌC Kn 12, 13. 16-19 Trích sách Khôn Ngoan. Ngoài Chúa, không có chúa nào khác chăm sóc mọi sự, ngõ hầu minh chứng rằng Chúa không đoán xét bất công. Vì chưng, sức mạnh của Chúa là nguồn gốc sự công minh, và vì Người là Chúa mọi sự, nên tỏ ra khoan dung với mọi...

CÁC BÀI ĐỌC 12/07/2020

BÀI ĐỌC Is 55, 10-11 Trích sách Tiên tri Isaia.Đây Chúa phán: “Như mưa tuyết từ trời rơi xuống vàkhông trở lên trời nữa, nhưng chúng thấm xuống đất, làmcho đất phì nhiêu, cây cối sinh mầm, cho người gieo có hạtgiống, cho người ta có cơm bánh ăn, cũng thế, lời từ...

CÁC BÀI ĐỌC 05/07/2020

BÀI ĐỌC Dcr 9, 9-10Trích sách Tiên tri Dacaria.Đây Chúa phán: “Hỡi thiếu nữ Sion, hãy nhảy mừng;hỡi thiếu nữ Giêrusalem, hãy reo mừng! Này vua ngươi đếnvới ngươi. Người là Đấng công chính và là Đấng cứu độ;Người khiêm tốn ngồi trên lừa con, con của lừa mẹ....

CÁC BÀI ĐỌC 07/06/2020

BÀI ĐỌC Xh 34, 4b-6. 8-9Trích sách Xuất Hành.Ngày ấy, từ sáng sớm, Môsê chỗi dậy và lên núi Sinai,như Chúa đã truyền dạy cho ông, ông mang theo hai bia đá.Khi Thiên Chúa ngự trên đám mây, Môsê đứng trước mặtChúa và kêu cầu danh Chúa.Chúa đi qua trước mặt ông và hô:...

CÁC BÀI ĐỌC 31/05/2020

BÀI ĐỌC Cv 2, 1-11Trích sách Tông Đồ Công Vụ.Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, tất cả các môn đệ đều tề tựumột nơi, bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnhthổi đến, lùa vào đầy nhà nơi họ đang sum họp. Lại cónhững lưỡi như thể bằng lửa xuất hiện và rải rác đậu...