CÁC BÀI ĐỌC 3/1/2021

Trích sách Tiên tri Isaia.Hãy đứng lên, hãy toả sáng ra, hỡi Giêrusalem! Vì sựsáng của ngươi đã tới, vì vinh quang của Chúa đã bừngdậy trên mình ngươi. Kìa tối tăm đang bao bọc địa cầu, vìu minh phủ kín các dân, nhưng trên mình ngươi Chúađang đứng dậy, vì vinh quang...

CÁC BÀI ĐỌC 20/12/2020

BÀI ĐỌC 1: 2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16Trích sách Samuel quyển thứ hai.Khi ấy vua Đavít ngự trong đền và khi Chúa cho ôngđược bằng yên tư bề, khỏi mọi quân thù chung quanh, thìvua nói với tiên tri Nathan rằng: “Ông thấy không? Ta ởtrong nhà làm bằng gỗ bá hương,...

CÁC BÀI ĐỌC 13/12/2020

BÀI ĐỌC 1: Is 61, 1-2a. 10-11 Trích sách Tiên tri Isaia.Thánh Thần Chúa ngự trên tôi: vì Chúa đã xức dầu chotôi; Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó,băng bó những tâm hồn đau thương, báo tin ân xá chonhững kẻ bị lưu đày, phóng thích cho những tù nhân,...

CÁC BÀI ĐỌC 06/12/2020

BÀI ĐỌC 1: Is 40, 1-5. 9-11 Trích sách Tiên tri Isaia.Chúa ngươi phán: Hỡi dân Ta, hãy an tâm, hãy an tâm!Hãy nói với Giêrusalem, và kêu gọi rằng: Thời nô lệ đã chấmdứt, tội lỗi đã được ân xá, Chúa đã ban ơn nhiều gấp hai lần tộilỗi. Và có tiếng kêu trong hoang địa...

CÁC BÀI ĐỌC 29/11/2020

BÀI ĐỌC 1: Is 63,16-17.19.64.2-7 Trích sách Tiên tri Isaia.Lạy Chúa, Chúa là Cha và là Đấng Cứu Chuộc chúngcon: danh Chúa đã có từ muôn đời. Lạy Chúa, tại sao Chúađể chúng con đi lạc xa đường Chúa, và làm cho tâm hồnchúng con trở nên chai đá, không còn biết kính sợ...

CÁC BÀI ĐỌC 15/11/2020

BÀI ĐỌC 1: Kn 3, 1-9Trích sách Khôn Ngoan.Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa, vàđau khổ sự chết không làm gì được các ngài. Đối với con mắtcủa người không hiểu biết, thì hình như các ngài đã chết vàviệc các ngài từ biệt chúng ta, là như đi vào cõi tiêu...