CHÉN CƠM TÌNH THƯƠNG

Trong Mùa Chay Thánh 2020 cùng với toàn thể Giáo Phận Knoxville, Giáo xứ Lòng Chúa Thương Xót sẽ cùng nhau thi hành “Chiến Dịch Chén Cơm Tình Thương” (Lenten Rice Bowl) trợ giúp cho anh chị em nghèo đói. “Miếng khi đói bằng gói khi no.” Xin quý vị rộng tay chia sẻ cho...

VIẾNG ĐÀNG THÁNH GIÁ

Trong Mùa Chay Thánh 2020, Giáo xứ sẽ có Viếng Thánh Giá vào các Thứ Sáu và Chúa Nhật trước Thánh Lễ. Xin mọi người cùng tham...

CHẦU THÁNH THỂ

Chúa Nhật tuần tới 01/03/2020, Giáo xứ sẽ có giờ Chầu Thánh Thể vào 8:30 am. Xin mọi người cùng đến tham dự giờ Chầu để tôn thờ và đền tạ Chúa Giêsu Thánh...

ĐƠN XIN HỌC GIÁO LÝ VÀ VIỆT NGỮ

Các Chúa Nhật 02, 09, 16, 23 tháng 02 sẽ là những ngày nộp đơn xin học giáo lý Xưng Tội Rước Lễ và Thêm Sức cho năm tới. Xin các phụ huynh lấy đơn tại Văn Phòng Giáo Xứ. Hạn chót nộp đơn là Thứ Bảy 29-02-2020 để Giáo Xứ có thể đặt mua sách giáo khoa cho các em. Các em...

LỚP BẢO VỆ TRẺ EM

Chúa Nhật 9/2/2020, Giáo xứ sẽ có lớp Bảo Vệ Trẻ Em (Safe Environment) của Chương Trình Virtus cho tất cả những ai tình nguyện (volunteer) giúp Giáo xứ trong Nhà Thờ. Xin mọi người cùng đến học để biết mà trợ giúp cho Cha...