HỘI ĐỒNG MỤC VỤ 2020 – 2023

Sau hai tháng để cho mọi người được phép ứng cử và để cử các thành viên vào Hội Đồng Mục Vụ nhiệm kỳ 2020 – 2023, Giáo Xứ đã không nhận được một đơn ứng cử và chỉ nhận lại được 24 đơn đề cử sau khi đã gửi 109 thư đơn đề cử đến cho các gia đình. Trong số 8 người được...

KINH VỰC SÂU

Tháng 11 là tháng mà Giáo Hội dành riêng để cầu nguyện cho các linh hồn trong luyện ngục. Giáo Xứ sẽ đọc một Kinh Vực Sâu sau các Thánh Lễ để cầu nguyện cách riêng cho linh hồn trong luyện ngục sớm được Chúa thương đưa vào Thiên...

QUYÊN TIỀN LẦN HAI

Chúa Nhật 03/11/2019 sẽ có quyên tiền lần thứ hai trợ giúp cho Tổng Giáo Phận Binh Lực Quốc Gia Hoa Kỳ (Archdiocese for the Military Services). Xin quí vị rộng tay giúp...

VĂN NGHỆ GÂY QUỸ

Hôm nay 27/10/2019, Cộng Đoàn Thánh Fuastina tại Chanttago, TN có tổ chức buội Văn Nghệ Gây Quỹ cho Cộng Đoàn tại Phở 99 toạ lạc tại 9117 Executive Park Dr., Knoxville, TN từ 7:00 – 11:00 pm với các ca sĩ: Phạm Thanh Thảo, Phạm Khánh Hùng, Lê Bình, Tâm Nguyễn, Đinh...

LỄ CÁC THÁNH và LỄ CÁC LINH HỒN

Thứ Sáu 01/11/2019 là Lễ Các Thánh, Lễ Trọng và Buộc của Giáo Hội. Giáo Xứ sẽ cử hành 3 thánh lễ: 1. Thứ Năm (31/10/2019): 7:00 pm. 2. Thứ Sáu (01/11/2019): 8:00 am. và 7:00 pm. Thứ Bảy 02/11/2019 là Lễ Cầu cho Các Linh Hồn. Giáo xứ sẽ cử hành 2 thánh lễ để cầu nguyện...

QUYÊN TIỀN LẦN HAI CHO VIỆC TRUYỀN GIÁO

Hôm nay, Chúa Nhật Khánh Nhật Truyền Giáo sẽ có quyên tiền lần thứ hai trợ giúp cho các chương trình truyền giáo của Giáo Hội. Xin quý vị rộng tay trợ giúp việc truyền giáo của Giáo Hội qua việc đóng góp vật chất để cho các Nhà Truyền Giáo có phương tiện loan báo Tin...