Chúa Nhật tuần tới 05/01/2020 lúc 8:30 am, Giáo xứ sẽ có giờ Chầu Thánh Thể tôn thờ Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể để cầu nguyện cách riêng cho Giáo xứ luôn được phát triển và cũng cầu cho mọi phần tử trong Giáo xứ luôn thăng tiến trong tình yêu Chúa và Mẹ Maria. Xin mọi người gắng cùng đến tham dự giờ Chầu Thánh Thể hằng tháng.