Chúa Nhật tuần tới 01/03/2020, Giáo xứ sẽ có giờ Chầu Thánh Thể vào 8:30 am. Xin mọi người cùng đến tham dự giờ Chầu để tôn thờ và đền tạ Chúa Giêsu Thánh Thể.