Mùa Chay vừa qua, Giáo Xứ đã tổ chức chiến dịch Chén Cơm Tình Thương để trợ giúp cho người nghèo. Xin chân thành cám ơn mọi người đã trợ giúp với số tiền là $2502. Và theo quyết định, Giáo Xứ sẽ gửi về Giáo Phận $1251 và gửi về Việt Nam $1251.