Giáo Xứ hân hoan chúc mừng 29 em được hân hạnh lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức:

Maria Nguyễn Trâm Hoàng Anh

Isave Nguyễn Ngọc Trâm Britney

Lucia Ha Cindy

Anna Nguyễn Phuong Dung

Peter Bạch Khanh Duy

Maria Nguyễn Trúc Emily

Joseph Nguyễn Van Francis

Maria Nguyễn Grace

Giuse Hà Việt Huy

Nguyễn Hong Serena

Phaolô Nguyễn Dat Ian

Theresa Pham Tuyet Tran Jessica

Andrew Pham Nguyen Justine

Theresa Bùi Hải Vân Kaila

Joseph Pham Hoang Kevin

Giuse Hà Minh Khoa

Giuse Nguyễn Hoàng Bảo Minh

Elizabeth Vo Evyanna My Tien

Maria Nguyễn Kelly Naria

Savio Nguyễn Hồng Steven

Peter Nguyễn Đoàn Anh Tài

Đaminh Nguyễn Thái Thiên Ân

Giuse Nguyễn Ngọc Anh Thuyên

Nguyễn Phuong Trinh

Nguyễn Thảo Phương Uyên

Mathew Nguyễn Phi Vũ

Joseph Tran Vinh

Joseph Huynh Alexander Thien Luong

Giuse Đỗ Gia Phúc