LIÊN LẠC

Cha Giám Quản Xứ
Đaminh-Hạnh Nguyễn Trung Chánh, CRM
(865) 999-3138
Thầy Sáu Vĩnh Viễn
Giuse Vĩnh Hiếu
(865) 640-5308
Trưởng/ Phó HĐMV
Anh Vũ Nguyễn
(865) 585-5788
Thư Ký
Hannah Mai Nguyễn
(865) 454-8317
Ban Các Bí Tích
Cha Giám Quản Xứ
(865) 999-3138
Thừa Tác Viên Thánh Thể
Chị San
(865) 368-9379
Phân Công Đọc Sách
Anh Vũ Nguyễn
(865) 243-599
Dâng Của Lễ
Anh Tuần Nguyễn
(865) 583-9652
Giúp Lễ
Trưởng Minh Cao
(865) 307-7636
Ban Giáo Lý
Anh Hiếu Nguyễn
(865) 236-5141
Hội Các Bà Mẹ
Chị Hoa Phạm
(865) 231-0065
Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình
A/C Nguyền Phạm Hiếu/Vân
(865) 742-5024
Thiếu Nhi Thánh Thể
Trưởng Khoa Nguyễn
(865) 332-8045

Divine Mercy Catholic Church

10919 Carmichael Rd
Knoxville, TN 37932
Phone: (865) 454-8317
Fax: (865) 766-2091

Email

10 + 15 =