Chúa Nhật tuần tới 12/01/2020, Đức Cha Stika, Giám Mục Giáo Phận Knoxville sẽ đến dâng lễ với Giáo Xứ và sẽ trả lời những vấn nạn và thắc mắc với mọi người về vấn đề tài chánh Giáo xứ ngay sau Thánh lễ.