Ngay sau thánh lễ Chúa Nhật Phục Sinh 12/4/2020, Thiếu Nhi Thánh Thể có tổ chức trò chơi Săn Trứng (Egg Hunting) tại vườn cỏ trước Nhà Thờ cho các em nhỏ trong Giáo Xứ. Xin quý vị rộng tay trợ giúp các em tài chánh, kẹo, vật dụng.