Phụ huynh nào có con em mới lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức hôm 15/09/2019 vừa qua muốn có hình ảnh thêm sức của con em mình. Xin email với giáo xứ vpdivinemercy@gmail.com để biết link mà tải về (download).