Thứ Hai 3/2/2020 đến Thứ Tư 5/2/2020, Cha Xứ sẽ tham dự cuộc học hỏi linh mục thường niên của Giáo Phận Knoxville tại Gatingburg, TN. Do đó, Giáo xứ sẽ không có thánh lễ ngày thường trong các ngày đó.