Các linh mục Dòng Đồng Công sẽ có các ngày hội họp linh mục thường niên. Cha xứ sẽ đi Carthage, Missouri ngay sau thánh lễ Chúa Nhật 22/09/2019 và sẽ trở lại giáo xứ vào Thứ Bảy 28/09/2019. Do đó, từ Thứ Hai cho đến Thứ Bảy, giáo xứ sẽ không có thánh lễ.