Chúa nhật 19/1/2020 sẽ có cuộc họp Hội Đồng Giáo Xứ lúc 10:30 am. Xin quý vị trong Hội Đồng Thường Vụ và đại diện các Hội Đoàn, và Ban Nghành trong Giáo Xứ đến tham dự.