Ngay sau thánh lễ Chúa Nhật 22/03/2020, xin kính mời tất cả Thừa Tác Viên cho Rước Lễ Ngoại Thường và Thừa Tác Viên Đọc Sách đến tham dự buổi họp tại trong Nhà Thờ.