Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ có đưa ra một giáo huấn giúp người Công Giáo Hoa Kỳ biết huấn luyện lương tâm trong các vấn đề liên quan đến Giáo Huấn của Giáo Hội như bảo vệ sự sống, công ích xã hội…. Bài dịch Tiếng Việt được đăng trên website Giáo Xứ (www.divinemercyknox.org) và trên facebook (Giáo Xứ Lòng Thương Xót Chúa Knoxville, TN).