Thứ Năm 28/11/2019 là Ngày Lễ Tạ Ơn Hoa Kỳ. Giáo xứ sẽ không có thánh lễ vì Cha Xứ sẽ đi tham dự Thánh Lễ Thánh Hiến Thánh Đường Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Atlanta, Georgia vào lúc 9:30 am.