Tháng 11 là tháng mà Giáo Hội dành riêng để cầu nguyện cho các linh hồn trong luyện ngục. Giáo Xứ sẽ đọc một Kinh Vực Sâu sau các Thánh Lễ để cầu nguyện cách riêng cho linh hồn trong luyện ngục sớm được Chúa thương đưa vào Thiên Đàng.