Chúa Nhật tuần tới 2/2/2020 là Lễ Kính Dâng Chúa Vào Đền Thờ hay còn được gọi là Lễ Nến. Giáo Xứ sẽ có Nghi Thức Làm Phép Nến và Rước Nến trong khi khai mạc Thánh Lễ. Ai muốn nến làm phép, xin mang đến Nhà Thờ trước Thánh Lễ.