Đức Giám Mục Richard F. Stika sẽ cử hành Thánh Lễ ban Bí Tích Thêm Sức cho các em vào Chúa Nhật 15/09/2019 lúc 10:00 am.

Xưng tội và tập lễ nghi vào tối Thứ Sáu 13/09/2019 lúc 7:00 pm. Tất cả các em sẽ lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức và người đỡ đầu phải có mặt đúng giờ.