Năm nay, Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời vào ngày Thứ Bảy 15-8-2020, nên sẽ là lễ trọng không buộc của Giáo Hội. Xin kính mời mọi người cùng đến tham dự thánh lễ để biệt kính Mẹ Maria.