Thứ Năm 26/11/2020 là Ngày Lễ Tạ Ơn Hoa Kỳ. Giáo Xứ sẽ có thánh lễ lúc 9:30 am để tạ ơn Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse đã gìn giữ và ban muôn ơn lành hồn xác cho mọi phần tử của Giáo Xứ.