LỜI CHÚA

CÁC BÀI ĐỌC 26/07/2020

BÀI ĐỌC 1 V 3, 5. 7-12 Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.Trong những ngày ấy, tại Gabaon, ban đêm, Chúa hiệnra cùng Salomon trong giấc mộng và phán rằng: "Ngươimuốn gì thì hãy xin, Ta sẽ ban cho ngươi". Salomon thưa:"Lạy Chúa là Thiên Chúa, Chúa khiến tôi tớ Chúa cai...

CÁC BÀI ĐỌC 12/07/2020

BÀI ĐỌC Kn 12, 13. 16-19 Trích sách Khôn Ngoan. Ngoài Chúa, không có chúa nào khác chăm sóc mọi sự, ngõ hầu minh chứng rằng Chúa không đoán xét bất công. Vì chưng, sức mạnh của Chúa là nguồn gốc sự công minh, và vì Người là Chúa mọi sự, nên tỏ ra khoan dung với mọi...

CÁC BÀI ĐỌC 12/07/2020

BÀI ĐỌC Is 55, 10-11 Trích sách Tiên tri Isaia.Đây Chúa phán: "Như mưa tuyết từ trời rơi xuống vàkhông trở lên trời nữa, nhưng chúng thấm xuống đất, làmcho đất phì nhiêu, cây cối sinh mầm, cho người gieo có hạtgiống, cho người ta có cơm bánh ăn, cũng thế, lời từ...

CÁC BÀI ĐỌC 05/07/2020

BÀI ĐỌC Dcr 9, 9-10Trích sách Tiên tri Dacaria.Đây Chúa phán: "Hỡi thiếu nữ Sion, hãy nhảy mừng;hỡi thiếu nữ Giêrusalem, hãy reo mừng! Này vua ngươi đếnvới ngươi. Người là Đấng công chính và là Đấng cứu độ;Người khiêm tốn ngồi trên lừa con, con của lừa mẹ. Ngườiđã...

CÁC BÀI ĐỌC 07/06/2020

BÀI ĐỌC Xh 34, 4b-6. 8-9Trích sách Xuất Hành.Ngày ấy, từ sáng sớm, Môsê chỗi dậy và lên núi Sinai,như Chúa đã truyền dạy cho ông, ông mang theo hai bia đá.Khi Thiên Chúa ngự trên đám mây, Môsê đứng trước mặtChúa và kêu cầu danh Chúa.Chúa đi qua trước mặt ông và hô:...

CÁC BÀI ĐỌC 31/05/2020

BÀI ĐỌC Cv 2, 1-11Trích sách Tông Đồ Công Vụ.Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, tất cả các môn đệ đều tề tựumột nơi, bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnhthổi đến, lùa vào đầy nhà nơi họ đang sum họp. Lại cónhững lưỡi như thể bằng lửa xuất hiện và rải rác đậu...

CÁC BÀI ĐỌC 15/03/2020

BÀI ĐỌC Xh 17, 3-7 Trích sách Xuất Hành.Trong những ngày ấy, dân chúng khát nước, nênphàn nàn với ông Môsê rằng: "Tại sao ông dẫn dắtchúng tôi ra khỏi Ai-cập, để cho chúng tôi cùng concái và đoàn súc vật chúng tôi phải chết khát như vầy".Môsê kêu lên cùng Chúa rằng:...

CÁC BÀI ĐỌC 08/03/2020

BÀI ĐỌC St 12, 1-4a Trích sách Sáng Thế.Khi ấy, Chúa phán cùng Abram rằng: "Ngươi hãytừ bỏ quê hương, họ hàng và nhà cửa cha ngươi mà điđến xứ Ta chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dânlớn, Ta sẽ ban phúc cho ngươi, cùng làm vinh danhngươi, ngươi sẽ được diễm phúc....

CÁC BÀI ĐỌC 01/03/2020

BÀI ĐỌC St 2, 7-9; 3, 1-7 Trích sách Sáng Thế.Thiên Chúa lấy bùn đất nắn thành con người, thổi sinhkhí vào lỗ mũi, và con người trở thành một vật sống. ThiênChúa lập một vườn tại Eđen về phía đông và đặt vào đó conngười mà Ngài đã dựng nên. Thiên Chúa cho từ đất mọc...

CÁC BÀI ĐỌC 23/02/ 2020

BÀI ĐỌC Lv 19, 1-2. 17-18 Trích sách Lêvi.Chúa phán cùng Môsê rằng: "Ngươi hãy nói cho toànthể cộng đồng con cái Israel: Các ngươi hãy nên thánh, vìTa là Đấng Thánh, là Thiên Chúa các ngươi. Đừng giữ lòngthù ghét anh em, nhưng hãy răn bảo họ công khai, để khỏimang tội...