LỜI CHÚA

CÁC BÀI ĐỌC 19/1/ 2020

BÀI ĐỌC I: Is 9, 1-4 Trích sách Tiên tri Isaia.Lúc đầu, đất Giabulon và Nephthali rất hèn hạ,trong tương lai dần dần trở thành đường biển, bên kiasông Giođan trở thành Galilêa các dân tộc. Dân chúngđi trong tối tăm đã thấy một ánh sáng vĩ đại, và mộtánh sáng đã chiếu...

CÁC BÀI ĐỌC 12/1/ 2020

BÀI ĐỌC I: Is 42, 1-4. 6-7  Trích sách Tiên tri Isaia. Đây là lời Chúa phán: “Này là tôi tớ Ta mà Ta nâng đỡ, là người Ta chọn, Ta hài lòng về người. Ta ban Thần trí Ta trên người. Người sẽ xét xử chư dân. Người sẽ không lớn tiếng, không thiên vị ai; không ai nghe...

CÁC BÀI ĐỌC 5/1/ 2020

BÀI ĐỌC I: Is 60, 1-6 Trích sách Tiên tri Isaia.Hãy đứng lên, hãy toả sáng ra, hỡi Giêrusalem! Vì sựsáng của ngươi đã tới, vì vinh quang của Chúa đã bừng dậytrên mình ngươi.Kìa tối tăm đang bao bọc địa cầu, vì u minh phủ kín cácdân, nhưng trên mình ngươi Chúa đang...

CÁC BÀI ĐỌC 29/12/ 2019

BÀI ĐỌC I: Hc 3, 3-7. 14-17a Trích sách Huấn Ca.Thiên Chúa suy tôn người cha trong con cái; quyền lợibà mẹ, Người củng cố trên đoàn con. Ai yêu mến cha mình,thì đền bù tội lỗi; ai thảo kính mẹ mình, thì như người thuđược một kho tàng. Ai thảo kính cha mình, sẽ được...

CÁC BÀI ĐỌC 15/12/ 2019

BÀI ĐỌC I: Is 7, 10-14Trích sách Tiên tri Isaia.Ngày ấy, Chúa phán bảo vua Achaz rằng: "Hãy xinThiên Chúa, Chúa ngươi, một dấu ở dưới lòng đấthay ở trên trời cao!" Nhưng vua Achaz thưa: "Tôisẽ không xin, vì tôi không dám thử thách Chúa".Và Isaia nói: "Vậy hãy nghe...

CÁC BÀI ĐỌC 15/12/ 2019

BÀI ĐỌC I: Is 35, 1-6a. 10 Trích sách Tiên tri Isaia.Nơi hoang địa cằn cỗi sẽ vui mừng, cõi tịch liêu sẽhân hoan, và nở bông dường như khóm huệ, sẽ nảychồi non và hoan hỉ vui mừng, và khen ngợi rằng:Đã ban cho Israel được vinh quang của xứ Liban,huy hoàng của Carmel...

CÁC BÀI ĐỌC 01/12/ 2019

BÀI ĐỌC I: Is 35, 1-6a. 10Trích sách Tiên tri Isaia. Nơi hoang địa cằn cỗi sẽ vui mừng, cõi tịch liêu sẽhân hoan, và nở bông dường như khóm huệ, sẽ nảychồi non và hoan hỉ vui mừng, và khen ngợi rằng:Đã ban cho Israel được vinh quang của xứ Liban,huy hoàng của Carmel...

CÁC BÀI ĐỌC 01/12/ 2019

BÀI ĐỌC I: Is 2, 1-5 Trích sách Tiên tri Isaia. Điềm Isaia con trai của Amos đã thấy về Giuđa và Giêrusalem. Điềm sẽ xảy ra trong những ngày sau hết, là núi của nhà Chúa được xây đắp trên đỉnh các núi, và núi ấy sẽ cao hơn các đồi, và các dân nước sẽ đổ về đó. Nhiều...

CÁC BÀI ĐỌC 24/11/ 2019

BÀI ĐỌC I: 2 Sm 5, 1-3Trích sách Samuel quyển thứ hai.Trong những ngày ấy, toàn thể chi tộc Israel đến cùng Đavíttại Hebron mà nói rằng: "Đây chúng tôi là cốt nhục của ngài.Nhưng từ trước đến giờ, khi Saolê đang làm vua chúng tôi,thì chính ngài đã dẫn dắt Israel. Và...

CÁC BÀI ĐỌC 17/11/ 2019

BÀI ĐỌC I: Kn 3,1-9 Trích sách Khôn Ngoan. Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa, và đau khổ sự chết không làm gì được các ngài. Ðối với con mắt của người không hiểu biết, thì hình như các ngài đã chết và việc các ngài từ biệt chúng ta, là như đi vào cõi...