LỜI CHÚA

Chúa Nhật Tuần XXIV Mùa Thường Niên Năm C

BÀI ĐỌC I: Xh 32, 7-11. 13-14 "Chúa đã nguôi cơn giận, không thực hiện điều dữ mà Người đe doạ phạt dân Người". Trích sách Xuất Hành. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Môsê rằng: "Ngươi hãy đi xuống; dân mà ngươi dẫn ra khỏi đất Ai-cập đã phạm tội. Chúng đã sớm bỏ...

Chúa Nhật Tuần XXIII Mùa Thường Niên Năm C

BÀI ĐỌC I: Kn 9, 13-18 "Ai có thể suy tưởng được sự Thiên Chúa muốn". Trích sách Khôn Ngoan. Ai trong loài người có thể biết được ý định của Thiên Chúa? Hay ai có thể suy tưởng được sự Thiên Chúa muốn? Vì những ý tưởng của loài hay chết thì mập mờ, và những dự định...