LỜI CHÚA

CÁC BÀI ĐỌC 27/9/2020

BÀI ĐỌC 1: Ed 18, 25-28Trích sách Tiên tri Êdêkiel.Đây Chúa phán: "Các ngươi đã nói rằng: 'Đường lối củaChúa không chính trực'. Vậy hỡi nhà Israel, hãy nghe đây:Có phải đường lối của Ta không chính trực ư? Hay trái lạiđường lối của các ngươi không chính trực? Khi...

CÁC BÀI ĐỌC 20/9/2020

BÀI ĐỌC 1: Is 55, 6-9Trích sách Tiên tri Isaia.Hãy tìm Chúa khi còn tìm được, hãy kêu cầu Người khiNgười còn ở gần. Kẻ gian ác, hãy bỏ đường lối mình, và kẻbất lương, hãy bỏ những tư tưởng mình, hãy trở về vớiChúa, thì Người sẽ thương xót; hãy trở về với Thiên...

CÁC BÀI ĐỌC 13/9/2020

BÀI ĐỌC 1: Hc 27, 33 - 28, 9Trích sách Huấn Ca.Thịnh nộ và giận dữ, cả hai đều đáng ghê tởm, người cótội đều mắc cả hai. Ai muốn báo thù, sẽ bị Chúa báo thù, vàChúa nghiêm trị tội lỗi nó. Ngươi hãy tha thứ cho kẻ làmhại ngươi, thì khi ngươi cầu nguyện, ngươi sẽ được...

CÁC BÀI ĐỌC 06/9/2020

BÀI ĐỌC 1: Ed 33, 7-9Trích sách Tiên tri Êdêkiel.Đây Chúa phán: "Hỡi con người, Ta đã làm chongươi trở nên người lính canh nhà Israel: vậy khi nghelời miệng Ta nói, ngươi hãy loan báo cho chúng thayTa. Khi Ta phán cùng kẻ gian ác rằng: 'Hỡi kẻ gian ác,mi sẽ phải...

CÁC BÀI ĐỌC 30/8/2020

BÀI ĐỌC 1: Gr 20, 7-9Trích sách Tiên tri Giêrêmia.Lạy Chúa, Chúa đã khuyến dụ tôi, và Chúa đãkhuyến dụ được tôi. Chúa đã hùng mạnh hơn tôi vàthắng được tôi: suốt ngày tôi đã trở nên trò cười, vàmọi người đều chế nhạo tôi. Mỗi lần tôi nói, tôi phải lalớn và loan báo sự...

CÁC BÀI ĐỌC 23/8/2020

BÀI ĐỌC 1: Is 22, 19-23Trích sách Tiên tri Isaia.Đây Chúa phán cùng Sobna, quan cai đền thờ rằng: "Tasẽ trục xuất ngươi ra khỏi địa vị ngươi, và Ta sẽ cách chứcngươi; trong ngày đó, Ta sẽ gọi đầy tớ Ta là Êliaqim, contrai Helcia. Ta sẽ lấy áo choàng của ngươi mà mặc...

CÁC BÀI ĐỌC 16/8/2020

BÀI ĐỌC 1: Is 56, 1. 6-7Trích sách Tiên tri Isaia.Đây Thiên Chúa phán: "Hãy giữ luật và thực thi côngbình, vì ơn cứu độ của Ta đã gần tới, và sự công chính củaTa sẽ tỏ hiện. "Người ngoại bang theo Chúa để phụng sựChúa và mến yêu danh Người, để trở nên tôi tớ Chúa, tất...

CÁC BÀI ĐỌC 9/8/2020

BÀI ĐỌC 1: 1 V 19, 9a. 11-13aTrích sách Các Vua quyển thứ nhất.Trong những ngày ấy, khi Êlia đã lên núi Horeb củaThiên Chúa, ông trú ẩn trong một cái hang… Có lời Chúaphán cùng ông rằng: "Hãy ra đứng trên núi trước tôn nhanChúa". Bỗng Chúa đi qua; có một cơn gió mạnh...

CÁC BÀI ĐỌC 2/8/2020

BÀI ĐỌC 1: Is 55, 1-3Trích sách Tiên tri Isaia.Đây Chúa phán: "Hỡi tất cả những ai khát nước, hãyđến uống nước; hỡi kẻ không tiền bạc, hãy đến mua lúa màăn; hãy đến mà mua rượu và sữa, không cần trả tiền, khôngcần đổi chác gì. Tại sao các ngươi không dùng tiền mà...

CÁC BÀI ĐỌC 26/07/2020

BÀI ĐỌC 1 V 3, 5. 7-12 Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.Trong những ngày ấy, tại Gabaon, ban đêm, Chúa hiệnra cùng Salomon trong giấc mộng và phán rằng: "Ngươimuốn gì thì hãy xin, Ta sẽ ban cho ngươi". Salomon thưa:"Lạy Chúa là Thiên Chúa, Chúa khiến tôi tớ Chúa cai...