LỜI CHÚA

CÁC BÀI ĐỌC 16/02/ 2020

BÀI ĐỌC Hc 15, 16-21 Trích sách Huấn Ca.Nếu ngươi muốn tuân giữ các giới răn: việc trung thànhgiữ các giới răn là tuỳ ở ngươi. Người đặt trước mặt ngươinước và lửa, ngươi muốn cái gì, thì giơ tay ra trên đó. Trướcmặt con người là sự sống và sự chết, sự lành và sự dữ,...

CÁC BÀI ĐỌC 09/02/ 2020

BÀI ĐỌC I: Is 58, 7-10 Trích sách Tiên tri Isaia.Này đây Chúa phán: Hãy chia bánh của ngươi chokẻ đói, hãy tiếp nhận vào nhà ngươi những kẻ bất hạnhkhông nhà ở; nếu ngươi gặp một người trần truồng,hãy cho họ mặc đồ vào, và đừng khinh bỉ xác thịt củangươi. Như thế, sự...

CÁC BÀI ĐỌC 02/02/ 2020

BÀI ĐỌC I: Ml 3, 1-4 Trích sách Tiên tri Malakhi. Này đây Chúa là Thiên Chúa phán: “Đây Ta sai thiên thần Ta đi dọn đường trước mặt Ta!” Lập tức Đấng Thống Trị mà các ngươi tìm kiếm, và thiên thần giao ước mà các ngươi mong ước, đến trong đền thánh Người. Chúa các đạo...

CÁC BÀI ĐỌC 19/1/ 2020

BÀI ĐỌC I: Is 9, 1-4 Trích sách Tiên tri Isaia.Lúc đầu, đất Giabulon và Nephthali rất hèn hạ,trong tương lai dần dần trở thành đường biển, bên kiasông Giođan trở thành Galilêa các dân tộc. Dân chúngđi trong tối tăm đã thấy một ánh sáng vĩ đại, và mộtánh sáng đã chiếu...

CÁC BÀI ĐỌC 12/1/ 2020

BÀI ĐỌC I: Is 42, 1-4. 6-7  Trích sách Tiên tri Isaia. Đây là lời Chúa phán: “Này là tôi tớ Ta mà Ta nâng đỡ, là người Ta chọn, Ta hài lòng về người. Ta ban Thần trí Ta trên người. Người sẽ xét xử chư dân. Người sẽ không lớn tiếng, không thiên vị ai; không ai nghe...

CÁC BÀI ĐỌC 5/1/ 2020

BÀI ĐỌC I: Is 60, 1-6 Trích sách Tiên tri Isaia.Hãy đứng lên, hãy toả sáng ra, hỡi Giêrusalem! Vì sựsáng của ngươi đã tới, vì vinh quang của Chúa đã bừng dậytrên mình ngươi.Kìa tối tăm đang bao bọc địa cầu, vì u minh phủ kín cácdân, nhưng trên mình ngươi Chúa đang...

CÁC BÀI ĐỌC 29/12/ 2019

BÀI ĐỌC I: Hc 3, 3-7. 14-17a Trích sách Huấn Ca.Thiên Chúa suy tôn người cha trong con cái; quyền lợibà mẹ, Người củng cố trên đoàn con. Ai yêu mến cha mình,thì đền bù tội lỗi; ai thảo kính mẹ mình, thì như người thuđược một kho tàng. Ai thảo kính cha mình, sẽ được...

CÁC BÀI ĐỌC 15/12/ 2019

BÀI ĐỌC I: Is 7, 10-14Trích sách Tiên tri Isaia.Ngày ấy, Chúa phán bảo vua Achaz rằng: "Hãy xinThiên Chúa, Chúa ngươi, một dấu ở dưới lòng đấthay ở trên trời cao!" Nhưng vua Achaz thưa: "Tôisẽ không xin, vì tôi không dám thử thách Chúa".Và Isaia nói: "Vậy hãy nghe...

CÁC BÀI ĐỌC 15/12/ 2019

BÀI ĐỌC I: Is 35, 1-6a. 10 Trích sách Tiên tri Isaia.Nơi hoang địa cằn cỗi sẽ vui mừng, cõi tịch liêu sẽhân hoan, và nở bông dường như khóm huệ, sẽ nảychồi non và hoan hỉ vui mừng, và khen ngợi rằng:Đã ban cho Israel được vinh quang của xứ Liban,huy hoàng của Carmel...

CÁC BÀI ĐỌC 01/12/ 2019

BÀI ĐỌC I: Is 35, 1-6a. 10Trích sách Tiên tri Isaia. Nơi hoang địa cằn cỗi sẽ vui mừng, cõi tịch liêu sẽhân hoan, và nở bông dường như khóm huệ, sẽ nảychồi non và hoan hỉ vui mừng, và khen ngợi rằng:Đã ban cho Israel được vinh quang của xứ Liban,huy hoàng của Carmel...