LỜI CHÚA

CÁC BÀI ĐỌC 01/12/ 2019

BÀI ĐỌC I: Is 35, 1-6a. 10Trích sách Tiên tri Isaia. Nơi hoang địa cằn cỗi sẽ vui mừng, cõi tịch liêu sẽhân hoan, và nở bông dường như khóm huệ, sẽ nảychồi non và hoan hỉ vui mừng, và khen ngợi rằng:Đã ban cho Israel được vinh quang của xứ Liban,huy hoàng của Carmel...

CÁC BÀI ĐỌC 01/12/ 2019

BÀI ĐỌC I: Is 2, 1-5 Trích sách Tiên tri Isaia. Điềm Isaia con trai của Amos đã thấy về Giuđa và Giêrusalem. Điềm sẽ xảy ra trong những ngày sau hết, là núi của nhà Chúa được xây đắp trên đỉnh các núi, và núi ấy sẽ cao hơn các đồi, và các dân nước sẽ đổ về đó. Nhiều...

CÁC BÀI ĐỌC 24/11/ 2019

BÀI ĐỌC I: 2 Sm 5, 1-3Trích sách Samuel quyển thứ hai.Trong những ngày ấy, toàn thể chi tộc Israel đến cùng Đavíttại Hebron mà nói rằng: "Đây chúng tôi là cốt nhục của ngài.Nhưng từ trước đến giờ, khi Saolê đang làm vua chúng tôi,thì chính ngài đã dẫn dắt Israel. Và...

CÁC BÀI ĐỌC 17/11/ 2019

BÀI ĐỌC I: Kn 3,1-9 Trích sách Khôn Ngoan. Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa, và đau khổ sự chết không làm gì được các ngài. Ðối với con mắt của người không hiểu biết, thì hình như các ngài đã chết và việc các ngài từ biệt chúng ta, là như đi vào cõi...

CÁC BÀI ĐỌC 10/11/ 2019

BÀI ĐỌC I: 2 Mcb 7, 1-2. 9-14 Trích sách Macabê quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, có bảy anh em bị bắt làm một vớimẹ mình, và bị vua cho đánh bằng roi da và roi gân bò,bắt ép ăn thịt heo mà lề luật đã cấm. Nhưng người anhcả của chúng tâu vua rằng: "Bệ hạ còn hỏi han...

Chúa Nhật Tuần XXXI Mùa Thường Niên Năm C

BÀI ĐỌC I: Kn 11, 23 - 12, 2 (Hl 11, 22 - 12, 1) "Chúa thương xót mọi loài, vì Chúa yêu thương mọi tạo vật". Trích sách Khôn Ngoan. Lạy Chúa, trước mặt Chúa, cả vũ trụ ví như hạt gạo trên đĩa cân, và như hạt sương sa trên mặt đất trước lúc rạng đông. Nhưng Chúa thương...

Chúa Nhật Tuần XXX Mùa Thường Niên Năm C

BÀI ĐỌC I: Hc 35, 15b-17. 20-22a (Hl 12-14. 16-18) "Lời cầu nguyện của người khiêm nhường vọng lên tới các tầng mây". Trích sách Huấn Ca. Chúa là quan án, Người không xem sao vinh quang loài người. Chúa không vì nể kẻ nghịch với người nghèo khó, và Người nhậm lời kẻ...

Chúa Nhật Tuần XXIX Mùa Thường Niên Năm C

BÀI ĐỌC I: Xh 17, 8-13 "Khi ông Môsê giơ tay lên, thì dân Israel thắng trận". Trích sách Xuất Hành. Trong những ngày ấy, người Amalec đến giao chiến với Israel tại Raphiđim, Ông Môsê nói với ông Giosuê rằng: "Ngươi hãy tuyển lựa các chiến sĩ ra chiến đấu với người...

Chúa Nhật Tuần XXVIII Mùa Thường Niên Năm C

BÀI ĐỌC I:    2 V 5, 14-17 "Naaman trở lại gặp người của Thiên Chúa và ông tuyên xưng Chúa". Trích sách Các Vua quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, Naaman, quan lãnh binh của vua xứ Syria, xuống tắm bảy lần ở sông Giođan như lời tiên tri, người của Thiên Chúa dạy, da...

Chúa Nhật Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm C

BÀI ĐỌC I: Kb 1, 2-3; 2, 2-4 "Người công chính sẽ sống được nhờ trung tín". Trích sách Tiên tri Khabacúc. Lạy Chúa, con kêu cầu Chúa cho đến bao giờ mà Chúa không nghe? Con phải ức ép kêu lên cùng Chúa, mà Chúa không cứu con sao? Cớ sao Chúa tỏ cho con thấy sự gian ác...