Đức Cha Richard Stika kêu gọi toàn thể Giáo Phận Knoxville cầu nguyện và trợ giúp cho các nạn nhân bị tornado tại Nashville sáng Thứ Ba vừa qua. Giáo xứ Lòng Chúa Thương Xót chúng ta sẽ dùng phong bì Quỹ Xây Cất để làm phong bì xin tiền thứ hai trợ giúp cho các nạn nhân.