Hôm nay, Chúa Nhật Khánh Nhật Truyền Giáo sẽ có quyên tiền lần thứ hai trợ giúp cho các chương trình truyền giáo của Giáo Hội. Xin quý vị rộng tay trợ giúp việc truyền giáo của Giáo Hội qua việc đóng góp vật chất để cho các Nhà Truyền Giáo có phương tiện loan báo Tin Mừng Phúc Âm cho các nơi chưa nhận biết Chúa.