Chúa Nhật tuần tới 8-12-2019, Giáo xứ sẽ có rửa tội trẻ em. Cha mẹ và người đỡ đầu phải đến tham dự Lớp chuẩn bị Bí Tích Rửa Tội vào tối Thứ Bảy lúc 6:30 pm.