Ngay từ buổi đầu của Kitô iáo, Hội Thánh đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh (2 Mcb 12,45). Chúng ta hãy dâng thánh lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.

  1. Ơn Toàn xá trong tháng 11 Do đại dịch coronavirus và tránh việc tụ họp các nhóm lớn ở những nơi bị cấm, Ơn Toàn xá được ban cho những ai đi thăm nghĩa trang đã được mở rộng hơn cho các ngày bình thường từ 1 đến 8 tháng 11. Năm nay, bất cứ ai viếng thăm nghĩa trang, dù chỉ trong tinh thần hay tâm trí, vào bất cứ ngày nào trong tháng 11, và thành tâm cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời đều được ơn Toàn xá.
  2. Ơn Toàn xá trong ngày lễ các linh hồn Ơn Toàn xá được ban cho trong ngày lễ các “Đẳng” ngày 2 tháng 11, năm nay, Ơn này có thể được ban cho không chỉ vào Chủ nhật trước hoặc sau đó, hoặc vào một ngày Lễ nào đó, mà vào bất kỳ ngày nào trong tháng mà các tín hữu chọn lựa. Trong trường hợp này, Ơn thánh được thương ban qua việc “thành tâm đến viếng nhà thờ hoặc một nhà nguyện”, và đọc kinh Lạy Cha và Kinh Tin Kính, và thực hành những điều kiện khác liên quan đến Ơn Toàn Xá
  3. Trường hợp không thể đi ra khỏi nhà được Đối với những ai không thể ra khỏi nhà vì nhiều lý do khác nhau, bao gồm cả những hạn chế cách ly vì Covid, họ cũng có thể lãnh nhận được ơn Toàn xá bằng cách “hiệp thông trong tinh thần với các tín hữu”. Trong trường hợp này, tình trạng “dốc lòng tránh xa tội lỗi” và hiệp ý chu toàn các điều kiện khác để được Ơn
    Toàn xá. Những điều kiện này là Xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý của Đức Thánh Cha.