Chúa Nhật 10-5-2020 lúc 10:00 am, Đức Cha Richard Stika sẽ ban Bí Tích Thêm Sức cho các em Lớp Thêm Sức.