THÔNG BÁO

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ 2020 – 2023

Sau hai tháng để cho mọi người được phép ứng cử và để cử các thành viên vào Hội Đồng Mục Vụ nhiệm kỳ 2020 – 2023, Giáo Xứ đã không nhận được một đơn ứng cử và chỉ nhận lại được 24 đơn đề cử sau khi đã gửi 109 thư đơn đề cử đến cho các gia đình. Trong số 8 người được...

KINH VỰC SÂU

Tháng 11 là tháng mà Giáo Hội dành riêng để cầu nguyện cho các linh hồn trong luyện ngục. Giáo Xứ sẽ đọc một Kinh Vực Sâu sau các Thánh Lễ để cầu nguyện cách riêng cho linh hồn trong luyện ngục sớm được Chúa thương đưa vào Thiên...

QUYÊN TIỀN LẦN HAI

Chúa Nhật 03/11/2019 sẽ có quyên tiền lần thứ hai trợ giúp cho Tổng Giáo Phận Binh Lực Quốc Gia Hoa Kỳ (Archdiocese for the Military Services). Xin quí vị rộng tay giúp đỡ.

VĂN NGHỆ GÂY QUỸ

Hôm nay 27/10/2019, Cộng Đoàn Thánh Fuastina tại Chanttago, TN có tổ chức buội Văn Nghệ Gây Quỹ cho Cộng Đoàn tại Phở 99 toạ lạc tại 9117 Executive Park Dr., Knoxville, TN từ 7:00 – 11:00 pm với các ca sĩ: Phạm Thanh Thảo, Phạm Khánh Hùng, Lê Bình, Tâm Nguyễn, Đinh...

LỄ CÁC THÁNH và LỄ CÁC LINH HỒN

Thứ Sáu 01/11/2019 là Lễ Các Thánh, Lễ Trọng và Buộc của Giáo Hội. Giáo Xứ sẽ cử hành 3 thánh lễ: 1. Thứ Năm (31/10/2019): 7:00 pm. 2. Thứ Sáu (01/11/2019): 8:00 am. và 7:00 pm. Thứ Bảy 02/11/2019 là Lễ Cầu cho Các Linh Hồn. Giáo xứ sẽ cử hành 2 thánh lễ để cầu nguyện...

QUYÊN TIỀN LẦN HAI CHO VIỆC TRUYỀN GIÁO

Hôm nay, Chúa Nhật Khánh Nhật Truyền Giáo sẽ có quyên tiền lần thứ hai trợ giúp cho các chương trình truyền giáo của Giáo Hội. Xin quý vị rộng tay trợ giúp việc truyền giáo của Giáo Hội qua việc đóng góp vật chất để cho các Nhà Truyền Giáo có phương tiện loan báo Tin...

HỌP PHỤ HUYNH LỚP GIÁO LÝ

Sau Thánh Lễ ngày Chúa Nhật 03/11/2019 sẽ có buổi họp các phụ huynh của các em học Giáo Lý Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu và Thêm Sức để chuẩn bị cho ngày lãnh bí tích của các em. Phụ huynh nào không thể đến dự buổi họp này, phải liên lạc trước với Cha Xứ để biết chi...

KINH NGỢI KHEN

Kể từ hôm nay, Giáo xứ sẽ cùng đọc Kinh Ngợi Khen sau khi rước lễ trong các thánh lễ để cùng với Mẹ Maria ngợi khen, cảm tạ và chúc tụng Chúa đã thương ban những hồng ân cho mọi phần tử trong Giáo xứ.

TRÀNG KINH MÂN CÔI SỐNG

Tháng 10 là tháng Mân Côi, Giáo hội dành riêng tháng này để tôn kính Mẹ Maria. Giáo xứ chúng ta phát động chiến dịch TRÀNG KINH MÂN CÔI SỐNG. Củ thể hoá, xin mỗi người lấy một ngắm và hằng ngày trong suốt Tháng 10 này, đọc và suy niệm Mầu Nhiệm Kinh Mân Côi. Ngoài ra,...

HÌNH THÊM SỨC

Phụ huynh nào có con em mới lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức hôm 15/09/2019 vừa qua muốn có hình ảnh thêm sức của con em mình. Xin email với giáo xứ vpdivinemercy@gmail.com để biết link mà tải về (download).