THÔNG BÁO

QUAN THẦY HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO

Thứ Năm 27/8/2020 là Lễ Thánh Monica, bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo. Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Nữ Monica chúc lành cho mọi phần tử của Hội luôn là những người mẹ gương mẫu trong gia đình, Giáo xứ và Giáo Hội. Hội sẽ mừng lễ vào Chúa Nhật 30/8/2020, xin...

LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI

Năm nay, Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời vào ngày Thứ Bảy 15-8-2020, nên sẽ là lễ trọng không buộc của Giáo Hội. Xin kính mời mọi người cùng đến tham dự thánh lễ để biệt kính Mẹ Maria.

ƠN ĐẠI XÁ PORTIUNCULA

Từ trưa Thứ Bảy 1/7/2020 cho đến nửa đêm Chúa Nhật 2/8/2020, ai viếng nhà thờ giáo xứ, đọc một Kinh Lạy Cha và một Kinh Tin Kính, thì được hưởng ơn đại xá “Portiuncula”, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng). Ân xá...

CHÉN CƠM TÌNH THƯƠNG

Mùa Chay vừa qua, Giáo Xứ đã tổ chức chiến dịch Chén Cơm Tình Thương để trợ giúp cho người nghèo. Xin chân thành cám ơn mọi người đã trợ giúp với số tiền là $2502. Và theo quyết định, Giáo Xứ sẽ gửi về Giáo Phận $1251 và gửi về Việt Nam...

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT

Chiếu theo Chỉ Thị Giáo Phận Knoxville trong thời gian này cho đến khi báo lại, Giáo Xứ sẽ có 3 Thánh Lễ Chúa Nhật: Thứ Bảy: 6:00 pm. Chúa Nhật: 8:30 am. và 10:00 am. Nhà Thờ chỉ có thể chứa được 11 gia đình. Gia đình nào ao ước muốn đến tham dự Thánh Lễ, xin gọi Văn...

LÁ LÀM PHÉP

Giáo xứ có Lá của Ngày Lễ Lá năm nay 2020 đã làm phép và đang đặt tại cuối Nhà Thờ cho những gia đình nào muốn.