THÔNG BÁO

LỚP BẢO VỆ TRẺ EM

Chúa Nhật 9/2/2020, Giáo xứ sẽ có lớp Bảo Vệ Trẻ Em (Safe Environment) của Chương Trình Virtus cho tất cả những ai tình nguyện (volunteer) giúp Giáo xứ trong Nhà Thờ. Xin mọi người cùng đến học để biết mà trợ giúp cho Cha...

HỌC HỘI LINH MỤC GIÁO PHẬN

Thứ Hai 3/2/2020 đến Thứ Tư 5/2/2020, Cha Xứ sẽ tham dự cuộc học hỏi linh mục thường niên của Giáo Phận Knoxville tại Gatingburg, TN. Do đó, Giáo xứ sẽ không có thánh lễ ngày thường trong các ngày đó.

LÀM PHÉP NẾN

Chúa Nhật tuần tới 2/2/2020 là Lễ Kính Dâng Chúa Vào Đền Thờ hay còn được gọi là Lễ Nến. Giáo Xứ sẽ có Nghi Thức Làm Phép Nến và Rước Nến trong khi khai mạc Thánh Lễ. Ai muốn nến làm phép, xin mang đến Nhà Thờ trước Thánh...

BISHOP APPEAL 2020

Chúa Nhật tuần tới 2/2/2020 là ngày Giáo Phận Knoxville dành riêng để khởi động chiến dịch Đóng Góp Gây Quỹ Đức Cha 2020 với chủ đề “Niền Vui Nhân Chứng”. Xin các gia trưởng nhớ mang theo là thư Đức Giám Mục Stika và Giáo Phận đã gửi cho các gia đình để cùng nhau làm...

PHONG BÌ XIN LỄ

Để cho Giáo Xứ có thể rao đọc rõ tên người xin lễ và ý chỉ xin lễ, xin quý vị ghi rõ trên phong bì đầy đủ chi tiết những dữ kiện. Nếu không, thì chỉ có rao là một gia đình xin mà thôi.

ĐƠN XIN RƯỚC LỄ VÀ THÊM SỨC

Thứ Sáu 31-1-2020 là hạn trót nộp đơn xin cho các em học sinh lãnh nhận Bí Tích Giải Tội, Rước Lễ lần đầu và Bí Tích Thêm Sức. Xin phụ huynh nộp đầy đủ giấy tờ để Ban Giáo Dục và Văn Phòng Giáo Xứ có thể chuẩn bị đặt hàng đồng phục cho các...

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào  ĐỨC KITÔ TỬ NẠN  &  PHỤC SINH Văn Phòng Giáo Xứ Lòng Chúa Thương Xót xin kính báo: Bà Cố Rosa Maria NGUYỄN THỊ LAN

THÔNG BÁO HỘI ĐỒNG GIÁO XỨ

Chiếu theo Nội Quy Giáo Xứ Lòng Thương Xót Chúa, Knoxville, Tennessee chương 5 điều 14 và 15, xin công bố các vị sau đây sẽ phục vụ trong Hội Đồng Giáo Xứ niên khoá 2020-2023 với các chức vụ sau:

HOA NHÀ THỜ

Hằng tuần, gia đình nào mong ước dâng kính hoa để trang trí trong Nhà thờ và trước toà Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse. Xin liên lạc với Cha Xứ, hay Ban Tài Chánh Giáo Xứ, hoặc Văn Phòng Giáo Xứ. Mỗi tuần $75.00.

ĐỨC CHA STIKA DÂNG LỄ

Chúa Nhật tuần tới 12/01/2020, Đức Cha Stika, Giám Mục Giáo Phận Knoxville sẽ đến dâng lễ với Giáo Xứ và sẽ trả lời những vấn nạn và thắc mắc với mọi người về vấn đề tài chánh Giáo xứ ngay sau Thánh...