THÔNG BÁO

EGG HUNTING (SĂN TRỨNG)

Ngay sau thánh lễ Chúa Nhật Phục Sinh 12/4/2020, Thiếu Nhi Thánh Thể có tổ chức trò chơi Săn Trứng (Egg Hunting) tại vườn cỏ trước Nhà Thờ cho các em nhỏ trong Giáo Xứ. Xin quý vị rộng tay trợ giúp các em tài chánh, kẹo, vật...

TĨNH TÂM MÙA CHAY

Giáo xứ sẽ có tối tĩnh tâm Mùa Chay vào tối Thứ Sáu 20/3/2020 từ 8:00 – 10:00 pm do Linh Mục Phanxicô Xaviê Phan Đông Nhật, thuộc Giáo Phận Đà Năng, Việt Nam hướng dẫn. Xin mọi người cùng đến tham dự để chuẩn bị tâm hồn trong Mùa Chay Thánh...

NASHVILLE TORNADO

Đức Cha Richard Stika kêu gọi toàn thể Giáo Phận Knoxville cầu nguyện và trợ giúp cho các nạn nhân bị tornado tại Nashville sáng Thứ Ba vừa qua. Giáo xứ Lòng Chúa Thương Xót chúng ta sẽ dùng phong bì Quỹ Xây Cất để làm phong bì xin tiền thứ hai trợ giúp cho các nạn...

CHÉN CƠM TÌNH THƯƠNG

Trong Mùa Chay Thánh 2020 cùng với toàn thể Giáo Phận Knoxville, Giáo xứ Lòng Chúa Thương Xót sẽ cùng nhau thi hành “Chiến Dịch Chén Cơm Tình Thương” (Lenten Rice Bowl) trợ giúp cho anh chị em nghèo đói. “Miếng khi đói bằng gói khi no.” Xin quý vị rộng tay chia sẻ cho...

VIẾNG ĐÀNG THÁNH GIÁ

Trong Mùa Chay Thánh 2020, Giáo xứ sẽ có Viếng Thánh Giá vào các Thứ Sáu và Chúa Nhật trước Thánh Lễ. Xin mọi người cùng tham dự.

CHẦU THÁNH THỂ

Chúa Nhật tuần tới 01/03/2020, Giáo xứ sẽ có giờ Chầu Thánh Thể vào 8:30 am. Xin mọi người cùng đến tham dự giờ Chầu để tôn thờ và đền tạ Chúa Giêsu Thánh Thể.

THỨ TƯ LỄ TRO

Thứ Tư 26/02/2020 là Lễ Tro, khai mạc Mùa Chay. Giáo Xứ sẽ có thánh lễ xức tro vào 7:30 pm.