THÔNG BÁO

CHÉN CƠM TÌNH THƯƠNG

Mùa Chay vừa qua, Giáo Xứ đã tổ chức chiến dịch Chén Cơm Tình Thương để trợ giúp cho người nghèo. Xin chân thành cám ơn mọi người đã trợ giúp với số tiền là $2502. Và theo quyết định, Giáo Xứ sẽ gửi về Giáo Phận $1251 và gửi về Việt Nam...

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT

Chiếu theo Chỉ Thị Giáo Phận Knoxville trong thời gian này cho đến khi báo lại, Giáo Xứ sẽ có 3 Thánh Lễ Chúa Nhật: Thứ Bảy: 6:00 pm. Chúa Nhật: 8:30 am. và 10:00 am. Nhà Thờ chỉ có thể chứa được 11 gia đình. Gia đình nào ao ước muốn đến tham dự Thánh Lễ, xin gọi Văn...

LÁ LÀM PHÉP

Giáo xứ có Lá của Ngày Lễ Lá năm nay 2020 đã làm phép và đang đặt tại cuối Nhà Thờ cho những gia đình nào muốn.

EGG HUNTING (SĂN TRỨNG)

Ngay sau thánh lễ Chúa Nhật Phục Sinh 12/4/2020, Thiếu Nhi Thánh Thể có tổ chức trò chơi Săn Trứng (Egg Hunting) tại vườn cỏ trước Nhà Thờ cho các em nhỏ trong Giáo Xứ. Xin quý vị rộng tay trợ giúp các em tài chánh, kẹo, vật...

TĨNH TÂM MÙA CHAY

Giáo xứ sẽ có tối tĩnh tâm Mùa Chay vào tối Thứ Sáu 20/3/2020 từ 8:00 – 10:00 pm do Linh Mục Phanxicô Xaviê Phan Đông Nhật, thuộc Giáo Phận Đà Năng, Việt Nam hướng dẫn. Xin mọi người cùng đến tham dự để chuẩn bị tâm hồn trong Mùa Chay Thánh...