THÔNG BÁO

HỌP HỘI ĐỒNG GIÁO XỨ

Chúa nhật 19/1/2020 sẽ có cuộc họp Hội Đồng Giáo Xứ lúc 10:30 am. Xin quý vị trong Hội Đồng Thường Vụ và đại diện các Hội Đoàn, và Ban Nghành trong Giáo Xứ đến tham dự.

GHI DANH THỪA TÁC VIÊN

Để giúp cho Giáo xứ và Phó Nội Vụ Hội Đồng Mục Vụ dễ dàng phân công các công tác phục vụ Thánh Lễ, xin mọi thành viên trong Ban Thừa Tác Viên Đọc Sách, Thừa Tác Viên Thánh Thể Ngoại Thường và Ban Giúp Lễ điền lại đơn. Đơn để tại trước cửa Văn Phòng Giáo...

SỬ DỤNG PHONG BÌ DÂNG LỄ

Từ hôm nay trở đi, xin các gia đình sử dụng “phong bì dâng lễ” trong các Thánh Lễ để giúp Ban Tài Chánh và Văn Phòng Giáo Xứ dễ dàng vào sổ tài chánh của từng gia đình. Mỗi tuần có hai (2) phong bì có đề ngày tháng từng phong bì: (1) cho các sinh hoạt Giáo Xứ; và (2)...

CHẦU THÁNH THỂ ĐẦU THÁNG

Chúa Nhật tuần tới 05/01/2020 lúc 8:30 am, Giáo xứ sẽ có giờ Chầu Thánh Thể tôn thờ Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể để cầu nguyện cách riêng cho Giáo xứ luôn được phát triển và cũng cầu cho mọi phần tử trong Giáo xứ luôn thăng tiến trong tình yêu Chúa và Mẹ Maria....

BAN HÀNH CHÁNH GIÁO XỨ

Chiếu theo cuộc họp Chúa Nhật 15/12/2019 vừa qua, xin giới thiệu cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa Giáo Xứ Lòng Thương Xót Chúa, Knoxville, Tennessee những thành viên trong Ban Hành Chánh Giáo Xứ của nhiệm kỳ 2020 – 2023: 1. Trưởng Hội Đồng Mục Vụ: Anh Phaolô Nguyễn...

LỄ MẸ THIÊN CHÚA 01 – 01 – 2020

Thứ Tư 01– 01 – 2020 là Lễ Mẹ Thiên Chúa, lễ trọng và buộc. Giáo Xứ sẽ có thánh lễ long trọng biệt kính Đức Mẹ lúc 10:00 am.

CHƯƠNG TRÌNH GIÁNG SINH

A. Thứ Ba, 24-12-2019: 9:00 pm Trình diễn Thánh Ca mừng Chúa Giáng Sinh. 10:00 pm Thánh Lễ vọng Giáng Sinh. B. Thứ Tư, 25-12-2019: 10:00 am Thánh lễ Giáng Sinh.

GIÁO LÝ – VIỆT NGỮ

Hai Chúa Nhật 22/12/2019 và 29/12/2019, các lớp Giáo lý và Việt Ngữ sẽ nghỉ học mừng Lễ Chúa Giáng Sinh. Các lớp sẽ học lại vào Chúa Nhật 05/01/2020.

KẾT QUẢ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG MỤC VỤ

Chiếu theo cuộc họp và kiểm phiếu hôm Thứ Năm 12/12/2019, kết quả cuộc bầu cử Hội Đồng Mục Vụ nhiệm kỳ 2020 – 2023: 1. Cao Văn Chính 382. Phạm Hoàng Hiếu 433. Nguyễn Bảo Kelly 104. Việt Quốc 165. Nguyễn Tài 326. Nguyễn Trung Thuận 177. Hoàng Hồng Thuỷ...

GIẢI TỘI MÙA VỌNG

Tối Thư Tư 18-12-2019 từ 7:00 – 9:00 pm sẽ là ngày giờ giải tội Mùa Vọng của Giáo Xứ chuẩn bị đón mừng Đại Lễ Giáng Sinh. Giáo xứ sẽ có hai (2) linh mục giúp cho mọi người được giao hoà với Thiên Chúa, Giáo Hội và chính...