THÔNG BÁO

NASHVILLE TORNADO

Đức Cha Richard Stika kêu gọi toàn thể Giáo Phận Knoxville cầu nguyện và trợ giúp cho các nạn nhân bị tornado tại Nashville sáng Thứ Ba vừa qua. Giáo xứ Lòng Chúa Thương Xót chúng ta sẽ dùng phong bì Quỹ Xây Cất để làm phong bì xin tiền thứ hai trợ giúp cho các nạn...

CHÉN CƠM TÌNH THƯƠNG

Trong Mùa Chay Thánh 2020 cùng với toàn thể Giáo Phận Knoxville, Giáo xứ Lòng Chúa Thương Xót sẽ cùng nhau thi hành “Chiến Dịch Chén Cơm Tình Thương” (Lenten Rice Bowl) trợ giúp cho anh chị em nghèo đói. “Miếng khi đói bằng gói khi no.” Xin quý vị rộng tay chia sẻ cho...

VIẾNG ĐÀNG THÁNH GIÁ

Trong Mùa Chay Thánh 2020, Giáo xứ sẽ có Viếng Thánh Giá vào các Thứ Sáu và Chúa Nhật trước Thánh Lễ. Xin mọi người cùng tham dự.

CHẦU THÁNH THỂ

Chúa Nhật tuần tới 01/03/2020, Giáo xứ sẽ có giờ Chầu Thánh Thể vào 8:30 am. Xin mọi người cùng đến tham dự giờ Chầu để tôn thờ và đền tạ Chúa Giêsu Thánh Thể.

THỨ TƯ LỄ TRO

Thứ Tư 26/02/2020 là Lễ Tro, khai mạc Mùa Chay. Giáo Xứ sẽ có thánh lễ xức tro vào 7:30 pm.

ĐƠN XIN HỌC GIÁO LÝ VÀ VIỆT NGỮ

Các Chúa Nhật 02, 09, 16, 23 tháng 02 sẽ là những ngày nộp đơn xin học giáo lý Xưng Tội Rước Lễ và Thêm Sức cho năm tới. Xin các phụ huynh lấy đơn tại Văn Phòng Giáo Xứ. Hạn chót nộp đơn là Thứ Bảy 29-02-2020 để Giáo Xứ có thể đặt mua sách giáo khoa cho các em. Các em...

LỚP BẢO VỆ TRẺ EM

Chúa Nhật 9/2/2020, Giáo xứ sẽ có lớp Bảo Vệ Trẻ Em (Safe Environment) của Chương Trình Virtus cho tất cả những ai tình nguyện (volunteer) giúp Giáo xứ trong Nhà Thờ. Xin mọi người cùng đến học để biết mà trợ giúp cho Cha...

HỌC HỘI LINH MỤC GIÁO PHẬN

Thứ Hai 3/2/2020 đến Thứ Tư 5/2/2020, Cha Xứ sẽ tham dự cuộc học hỏi linh mục thường niên của Giáo Phận Knoxville tại Gatingburg, TN. Do đó, Giáo xứ sẽ không có thánh lễ ngày thường trong các ngày đó.

LÀM PHÉP NẾN

Chúa Nhật tuần tới 2/2/2020 là Lễ Kính Dâng Chúa Vào Đền Thờ hay còn được gọi là Lễ Nến. Giáo Xứ sẽ có Nghi Thức Làm Phép Nến và Rước Nến trong khi khai mạc Thánh Lễ. Ai muốn nến làm phép, xin mang đến Nhà Thờ trước Thánh...

BISHOP APPEAL 2020

Chúa Nhật tuần tới 2/2/2020 là ngày Giáo Phận Knoxville dành riêng để khởi động chiến dịch Đóng Góp Gây Quỹ Đức Cha 2020 với chủ đề “Niền Vui Nhân Chứng”. Xin các gia trưởng nhớ mang theo là thư Đức Giám Mục Stika và Giáo Phận đã gửi cho các gia đình để cùng nhau làm...