Thứ Tư 26/02/2020 là Lễ Tro, khai mạc Mùa Chay. Giáo Xứ sẽ có thánh lễ xức tro vào 7:30 pm.