Giáo xứ sẽ có tối tĩnh tâm Mùa Chay vào tối Thứ Sáu 20/3/2020 từ 8:00 – 10:00 pm do Linh Mục Phanxicô Xaviê Phan Đông Nhật, thuộc Giáo Phận Đà Năng, Việt Nam hướng dẫn. Xin mọi người cùng đến tham dự để chuẩn bị tâm hồn trong Mùa Chay Thánh 2020.