Hôm nay 27/10/2019, Cộng Đoàn Thánh Fuastina tại Chanttago, TN có tổ chức buội Văn Nghệ Gây Quỹ cho Cộng Đoàn tại Phở 99 toạ lạc tại 9117 Executive Park Dr., Knoxville, TN từ 7:00 – 11:00 pm với các ca sĩ: Phạm Thanh Thảo, Phạm Khánh Hùng, Lê Bình, Tâm Nguyễn, Đinh Ngọc Huyền, Trung Hiếu, và Ngọc Thuỷ.