Trong Mùa Chay Thánh 2020, Giáo xứ sẽ có Viếng Thánh Giá vào các Thứ Sáu và Chúa Nhật trước Thánh Lễ. Xin mọi người cùng tham dự.